University of Oulu

”Kaikki kestävään kehitykseen liittyvä on tervetullutta” : yläkoulun opettajien toiveita ulkopuolisesta avusta ympäristökasvatukseen

Saved in:
Author: Tuomivaara, Iina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.8 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703231397
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Tuomivaara, 2017
Publish Date: 2017-03-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Kaila, Anu
Hakala, Anu
Reviewer: Hjort, Jan
Rusanen, Jarmo
Description:
Ympäristökasvatuksen rooli kouluopetuksessa on saanut uudenlaisen merkityksen uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan. Ympäristökasvatus on tärkeässä roolissa opetussuunnitelman tavoitteissa. Laaja-alaisen osaamisen yksi seitsemästä tavoitteesta on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Ympäristökasvatus ja sen sisältö on monelle opettajalle kuitenkin suhteellisen uusi ja vieras aihe, joten ulkopuolista apua ja tukea tarvitaan. Tässä työssä kartoitetaan, minkälaista tukea yläkoulun opettajat haluavat ympäristökasvatukselliseen opetukseen. Lisäksi selvitetään mitkä ovat ne kanavat, joilla opettajia saavutetaan parhaiten. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polku tukee kouluja ja opettajia ympäristökasvatuksellisessa työssä. Polun kautta koulut ja opettajat saavat tukea ympäristökasvatustyöhönsä: opetusta, koulutusta, materiaaleja sekä kummikoulutoimintaa. Yläkoulun opettajia on ollut aiemmin vähän asiakkaina. Työ on toteutettu puolistrukturoituna internetkyselynä. Kyselyä on jaettu ympäri Suomea sähköpostin ja erilaisten Facebook-kanavien välityksellä. Tutkimus on luonteeltaan sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Pääpaino on kuitenkin määrällisessä tutkimuksessa, ja laadullisuus näkyy lähinnä avointen kysymysten tarkastelussa. Tulosten perusteella yläkoulun opettajien toiveissa näkyy selvä yhtäläisyys ympäristökasvatuksen teorioihin ja toisaalta myös uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opettajat toivovat Ympäristökoulu Polulta palveluita, jotka tukevat erityisesti laaja-alaista oppimista. Lisäksi opettajien toiveissa korostuvat ympäristövastuullisuus, kestävän elämäntavan syntyminen oppilaissa sekä Palmerin puumallin mukaisesti kaikki ympäristökasvatuksen osa-alueet; ympäristössä oppiminen, ympäristöstä oppiminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Yläkoulun opettajien toiveissa opetuksen sisällöstä on havaittavissa myös Jerosen ja Kaikkosen talomallin mukaisesti nuoruuteen kuuluva tiedekasvatus, sillä kaikki eniten toivotut sisällöt ovat tietopainotteisia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iina Tuomivaara, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.