University of Oulu

Koululiikunta lapsen liikunta-aktiivisuuden edistäjänä

Saved in:
Author: Karén, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704041424
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Karén, 2017
Publish Date: 2017-04-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten koululiikunnan avulla voidaan edistää lapsen liikunta-aktiivisuutta. Työn tavoitteena on löytää erilaisia keinoja, joilla koulun liikuntatunneilla voidaan tukea oppilaan liikunnallisen elämäntavan kehittymistä. Koululiikunta on merkittävä liikuntaympäristö, jossa voidaan vaikuttaa positiivisesti liikunta-aktiivisuuteen, sillä se tavoittaa jokaisen lapsen. Liikunta-aktiivisuus lapsena ennustaa myös aikuisiän liikunta-aktiivisuutta. Liikunta-aktiivisuuden edistäminen on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä aihe. Väestön liikunta-aktiivisuus on vähentynyt ja siitä seuraa useita suoria ja epäsuoria terveystaloudellisia kustannuksia niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Koululiikunnalla on todettu olevan merkittävä yhteys lapsen liikunta-aktiivisuuteen. Koululiikuntakokemukset vaikuttavat osaltaan siihen, syntyykö lapselle motivaatio liikuntaa kohtaan, ja sen myötä liikunnallinen elämäntapa. Lapsen liikuntamotivaation herääminen on tärkeää, jotta lapsi jatkaa liikunnan harrastamista myös vapaa-ajalla ja tulevaisuudessa. Motivaation heräämisen lisäksi on tärkeää, että lapsi kokee onnistuneensa liikuntatunneilla. Onnistumisenkokemukset ja itsensä päteväksi tunteminen ovat avaintekijöitä liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Erilaisilla didaktisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa siihen, että lapsi viihtyy liikuntatunneilla ja kokee liikunnan mielekkääksi. Nämä ratkaisut ovat yksinkertaisia, mutta ne tulee silti ottaa tarkasti huomioon liikuntatuntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikunnanopettajan ja liikuntatuntien suunnittelun merkitys lapsen liikunta-aktiivisuuden edistämisessä on suuri. Merkittävimpiä tekijöitä lapsen liikunta-aktiivisuuden edistämisessä on myönteiset koululiikuntakokemukset, pätevyyden kokeminen ja oppilaan tehtäväsuuntautuneisuus. Nämä tekijät ovat edellytyksenä oppilaan liikunnallisen elämäntavan syntymisessä ja sen tukemisessa. Myönteisiä koululiikunta- ja pätevyyden kokemuksia voidaan vahvistaa koulun liikuntatunneilla muun muassa eriyttämisellä, positiivisella palautteella, kannustamisella sekä turvallisen liikuntailmapiirin ylläpitämisellä. Opettaja voi vahvistaa oppilaan tehtäväsuuntautuneisuutta tarjoamalla pätevyyden kokemuksia korostamalla esimerkiksi henkilökohtaista edistymistä, itsevertailua ja uusien asioiden oppimista. Kandidaatintyötä voi soveltaa käytäntöön. Tutkimuksesta löytää konkreettisia keinoja, joilla liikuntatunneista saadaan motivoivia kokonaisuuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Karén, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.