University of Oulu

Lean johtaminen suomalaisessa terveydenhuollossa : terveydenhuollon johtajien kokemuksia erikoissairaanhoidon yksiköstä

Saved in:
Author: Hihnala, Sirli1; Kettunen, Lilja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704071444
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hihnala; L. Kettunen, 2017
Publish Date: 2021-11-26
Thesis type: Master's thesis
Thesis subtype: Artikkeli
Tutor: Suhonen, Marjo
Tiirinki, Hanna
Reviewer: Suhonen, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tarkoitus: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla terveydenhuollon lähijohtajien kokemuksia terveydenhuollon alan johtajuudesta ja kehittämistyöstä Lean johtamismallin näkökulmasta. Tarkoituksena on myös syventää tietoutta terveydenhuollon lähijohtajien johtamistyöstä ja kehittämistyön luonteesta terveydenhuollon työyhteisöissä lean johtamismallin näkökulmasta.

Aineisto/ Menetelmä: Aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Osallistujat olivat osastonhoitajia (n = 7) ja osaston ylilääkäreitä (n = 7), jotka työskentelevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja käyttivät työssään Lean johtamismenetelmää.

Tulokset: Aineiston analyysin tuloksena esiin nousi kolme teemaa: Arvoperusta erikoissairaanhoidossa, toiminnan kehittäminen ja lähijohtajuuden haasteet ja oman johtajuuden kehittäminen Lean menetelmällä.

Tutkimus tulokset: Tämä tutkimus on hyödyllinen miten lähijohtajat erikoissairaanhoidossa voivat kehittää ja johtaa systemaattisesti Lean ajattelu mallin avulla. Tämä korostaa niitä asioita ja tuloksia Lean ajattelusta mitä käytetään terveydenhuollon ympäristössä. Korostaa myös oletuksia mitä sen pitäisi olla Suomalaisessa erikoissairaanhoidossa Lean menetelmää käytettäessä lähijohtajuuden näkökulmasta.

Johtopäätökset: Tutkimuksesta saatuja tuloksia ja tutkimuksen aikana syventynyttä tietoa Lean johtamisesta voidaan hyödyntää terveydenhuollon johtamis- ja kehittämistyössä. Lisäksi tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon lähijohtajien kokemuksia Lean johtamisesta. Näitä tietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Lean johtamisen kehittämistyön osaamisen parantamiseksi sekä oman osaamisensa tunnistamisessa ja kehittämistyössä vaadittavien taitojen kehittämisessä. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuoltoalan lähijohtajien koulutuksessa sekä auttaa lähijohtajia selviytymään toistuvista muutospaineista terveydenhuollossa.

The Finnish healthcare services lean management : health services managers’ experiences in a special health care unit

Abstract

Purpose: The aim of this research is to discuss health services managers’ experiences of management in a special health care unit and development efforts from the point of view of Lean method. Additionally, the aim is to deepen the knowledge of the managers’ work and nature of the Lean method development processes in the workplace. The research focuses on those aspects and results of Lean method that are currently being used in health care environments.

Design/methodology/approach: This data was collected through a number of thematic interviews. The participants were nurse managers (n=7) and medical managers (n=7) who applied Lean management in their work at the University Hospital in the Northern Ostrobothnia Health Care District. The data were analysed with a qualitative content analysis.

Findings: A common set of values in specialized health care services, development of activities, and challenges for management in the use of the Lean manager development model to improve personal management skills.

Practical implications: Managers in specialized health care services can develop and systematically manage with the help of the Lean method. This emphasizes assumptions, from the point of view of management, about systems development when the organization uses the Lean method. The research outcomes originate from specialized health care settings in Finland in which the Lean method and its associated management principles have been implemented and applied to the delivery of health care.

Originality/value: The study shows that the research results and in-depth knowledge on Lean method principles can be applied to health care management and development processes. The research also describes health services managers’ experiences of using the Lean method. In the future these results can be used to improve Lean management skills, identify personal professional competencies, and develop skills required in development processes. Also, the research findings can be used in the training of health services managers in the health care industry worldwide and to help them survive the pressure to change repeatedly.

see all

Huomautus

Opinnäytteenä artikkelin suomenkielinen versio: Hihnala, S., Kettunen, L., Suhonen, M., & Tiirinki, H. (2018). The Finnish healthcare services lean management: Health services managers’ experiences in a special health care unit. Leadership in Health Services, 31(1), 17–32. https://doi.org/10.1108/LHS-03-2017-0020

https://doi.org/10.1108/LHS-03-2017-0020

Rinnakkaistallennettu versio http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801031037

see all

Notice

The thesis is Finnish version of article: Hihnala, S., Kettunen, L., Suhonen, M., & Tiirinki, H. (2018). The Finnish healthcare services lean management: Health services managers’ experiences in a special health care unit. Leadership in Health Services, 31(1), 17–32. https://doi.org/10.1108/LHS-03-2017-0020

https://doi.org/10.1108/LHS-03-2017-0020

Self-archived version http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801031037

see all

Subjects:
Copyright information: © Sirli Hihnala; Lilja Kettunen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.