University of Oulu

Kettu kaavaksi, kaava ketuksi : avaruudellinen hahmottaminen käsityötuotteen suunnitteluvaiheessa

Saved in:
Author: Talvitie, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704081458
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Talvitie, 2017
Publish Date: 2017-04-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tänä päivänä alakoulun käsityönopetuksessa peräänkuulutetaan oman työn suunnittelun vapautta ja myös suunnittelun ja itsenäisen työsentelyn taidon oppimista. Oppilasta kannustetaan kokonaiseen käsityöprosessiin, joka väistämättä vaatii myös kykyä avaruudelliseen hahmottamiseen. Kandidaatintyössäni selvitän, mitä kokonainen käsityöprosessi tarkoittaa ja tutkin, millaisia avaruudellisen hahmottamisen haasteita käsityöntekijä kokonaista käsityöprosessia suorittaessaan, erityisesti suunnittelun alueella kohtaa. Lisäksi tutkin, miten avaruudellisen hahmottamisen taitoa voisi mahdollisesti kehittää ja opettaa. Tutkimuskysymykseni tässä tutkielmassa ovat: 1. Millä tavoin avaruudellinen hahmottaminen on osa kokonaisen käsityöprosessin suunnitteluvaihetta? 2. Kuinka avaruudellisen hahmottamisen taitoa voi opettaa ja kehittää? Avaruudellinen hahmottaminen on tärkeä osa käsityöprosessia suunnittelun ja kokeilun vaiheessa. Idea ei valmistu tuotteeksi ilman kunnollista mielikuvaa, luonnosta tai mallia suunnitelmasta. Piirtämisen lisäksi suunnittelu voi tapahtua esimerkiksi rakentelemalla halpoja ja helposti työstettäviä materiaaleja käyttäen. Suunnitteluvaiheessa rakennetut mallit tukevat avaruudellista hahmottamista paremmin, kuin hyvät perspektiivipiirustukset. Taidon opettamisen kannalta keskeisessä asemassa on opetuksen huolellinen suunnittelu. Opettajan tulee analysoida, minkälaisista osataidoista ja vaiheista opetettava taito muodostuu, mitkä ovat oppijoiden lähtötiedot ja taso sekä mitkä ovat parhaat opetusmenetelmät taidon oppimiseksi. Myös oikeanlaisen oppimisympäristön merkitys nähdään merkittävänä. Taidon oppimisessa keskeisin asia on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa alkava harjoittelu. Taito on aluksi kankea, mutta vähitellen toiminnot automatisoituvat ja nopeutuvat. Toiminnan automatisoitumiseen ja nopeutumiseen vaikuttavat sisäiset mallit, jotka kehittyvät ja muokkautuvat oppimisen edetessä jatkuvasti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Leena Talvitie, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.