University of Oulu

“The Templars do not fight for the Crown” : the constructing of protagonists and antagonists in Assassin’s Creed III

Saved in:
Author: Vanhala, Eemi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704131483
Language: English
Published: Oulu : E. Vanhala, 2017
Publish Date: 2017-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
This study examines the 2012 video game Assassin’s Creed III by Ubisoft. The goal of the study was to determine whether the portrayal of different groups in the game, historical and fictional, was simple and biased or fair and complex. The game was analysed by studying the way the game constructs its protagonists and antagonists and how it creates allegiance with the player character and other characters. The study aimed to research both fictional factions, the Assassins and the Templars, as well as the historical factions, the British Empire and its Thirteen Colonies in North America, and determine whether the portrayal of the factions were connected. The findings of the study suggest that the game’s portrayal of protagonists and antagonists is remarkably complex and additionally, the historical portrayals are fair and even overly neutral.
see all

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Ubisoftin julkaisemaa videopeliä Assassin’s Creed III vuodelta 2012. Tutkielman päämäärä oli selvittää, esitettiinkö pelin eri ryhmittymät, niin historialliset kuin fiktiivisetkin, yksinkertaisesti ja vääristyneesti, vai reilusti ja monipuolisesti. Tutkielmassa peliä analysoidaan tarkastelemalla, kuinka peli luo protagonistinsa ja antagonistinsa, ja kuinka se luo pelaajan samaistumista pelihahmoon ja muihin hahmoihin. Tutkielma tarkastelee sekä pelin fiktiivisiä ryhmittymiä, eli Assassiineja ja Temppeliherroja, että historiallisia ryhmittymiä, eli Britti-imperiumia sekä heidän Kolmeatoista Siirtokuntaansa, ja pyrkii selvittämään mikäli niiden kuvaukset ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkielman tulokset antavat ymmärtää, että pelin protagonistien ja antagonistien kuvaus on merkittävän monipuolinen ja lisäksi sen historialliset kuvaukset ovat tasapuolisia ja jopa ylineutraaleja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eemi Vanhala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.