University of Oulu

English in Finnish young women’s magazines : a study of Demi, Trendi and Cosmopolitan

Saved in:
Author: Karjalainen, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.4 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704131491
Language: English
Published: Oulu : T. Karjalainen, 2017
Publish Date: 2017-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Reviewer: Kuure, Leena
Haddington, Pentti
Description:
This master’s thesis examines the use of English as an additional linguistic resource in the language of Finnish young women’s magazines. The aim of the thesis is to study the amount of English in the magazines as well as the ways in which English is mixed with Finnish. Furthermore, one goal is to discuss the possible reasons for the use of English instead of Finnish with the help of previous research done on the role of English in Finland. The data of the study consists of the September 2016 issues of Demi, Trendi and the Finnish Cosmopolitan, and the research method is qualitative analysis. The study was conducted by gathering examples of the use of English in the magazines and categorizing and analyzing the findings. The findings of the study were also compared with the results of previous studies in the field. The study showed that the articles in the magazines include many examples of code-switching both inside and between clauses. The articles also include plenty of loanwords from English, and among the examples there are both older and newer loans. Some of the loan words have been adapted to the Finnish phonological, orthographical and grammatical system, but many of the newer words have also been loaned as citation loans. In addition, there are a lot of references to English company, product and people’s names in the articles. The magazines also include many advertisements, which were studied separately. The study showed that English is used in various degrees in the great majority of the advertisements published in Demi, Trendi and Cosmopolitan. Among the advertisements studied, only a few are fully English, but English is commonly used in addition to Finnish in the form of English product names, loan words, pictures with English texts and code-switching. Overall, the findings of the study show that English is used extensively and versatilely as an additional linguistic resource in the genre of Finnish young women’s magazines. The results also confirm the observations made in previous research on the increasing role of English in Finland.
see all

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee englannin käyttöä kielellisenä lisäresurssina suomenkielisissä nuorten naisten lehdissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon englantia lehdet sisältävät ja millä tavoin sitä käytetään suomen kielen rinnalla. Yksi tutkimuksen tavoitteista on myös pohtia aiempien tutkimusten avulla, miksi englantia käytetään näissä tapauksissa suomen sijasta. Tutkimuksen aineisto koostuu Demin, Trendin ja suomenkielisen Cosmopolitanin syyskuun 2016 numeroista, ja kyseessä on laadullinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin keräämällä esimerkkejä englannin kielen käytöstä lehdissä, jaottelemalla esimerkit vastaaviin kategorioihin ja analysoimalla löydökset. Tuloksia verrattiin myös aiemmin alalla tehtyjen tutkimusten havaintoihin. Tutkimus osoitti, että lehdissä käytetään suhteellisen paljon koodinvaihtoa sekä saman lauseen sisällä että eri lauseiden välillä. Tekstit sisältävät myös runsaasti sekä uudempia että vanhempia lainasanoja. Osa lainoista on mukautettu paremmin sopiviksi suomen kielen fonologiseen, ortografiseen ja kieliopilliseen järjestelmään, mutta erityisesti uudempien lainasanojen joukossa on myös monia sitaattilainoja. Koodinvaihdon ja lainasanojen lisäksi artikkelit sisältävät myös runsaasti viittauksia englanninkielisiin yritysten, tuotteiden ja ihmisten nimiin. Lehtien omien artikkeleiden lisäksi lehdet sisältävät useita kaupallisia mainoksia, joiden englannin kielen käyttöä tutkittiin erikseen. Tulokset osoittivat, että suurin osa mainoksista sisältää englantia ainakin jonkin verran. Vain muutama lehdissä julkaistuista mainoksista on täysin englanninkielisiä, mutta englannin käyttö osoittautui erittäin yleiseksi suomen kielen seassa, esimerkiksi yritysten ja tuotteiden nimissä, lainasanoina, koodinvaihtona ja tuotekuvien sisältämissä teksteissä. Tämä tutkimus osoittaa, että englannin kielen käytöstä on tullut osa suomenkielisten nuorten naisten lehtien genreä ja sen käyttö kielellisenä lisäresurssina on sekä erittäin runsasta että monimuotoista. Tutkielman tulokset myös tukevat aiempien tutkimusten havaintoja englannin kielen kasvavasta roolista Suomessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Karjalainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.