University of Oulu

Yrityksen kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa

Saved in:
Author: Peronius, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251533
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Peronius, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimus kuvaili yrityksen kriisiviestintää sosiaalisessa mediassa ja se perustui aikaisempaan tieteelliseen aineistoon. Tutkimuksen tarkoituksena oli näyttää kuinka sosiaalista mediaa voidaan käyttää hyväksi kriisiviestinnässä ja mitä ominaisuuksia sosiaalinen media saa aikaan ja miten nämä ominaisuudet voivat vaikuttaa. Tutkimuksessa esiteltiin kriisiviestintää laajasti kuvailemalla kriisin ja sosiaalisen median määritelmät sekä käymällä läpi kriisiviestintää sisällöllisesti siltä osin miten sen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään tutkimuksen aihetta. Tämän jälkeen käytiin läpi sosiaalisen median käyttöön liittyviä seikkoja ja positiivisia sekä negatiivisia osia. Aiheena tutkimus oli tärkeä, sillä sosiaalisen median käytön yleistyessä ja sosiaalisen median itsessään muuttuessa, myös kriisiviestinnän toteuttamisen ja siihen liittyvien positiivisten ja negatiivisten ominaisuuksien tutkiminen muotoutuu tärkeäksi, jos mietitään mihin suuntaan sen tulisi tulevaisuudessa kehittyä. Näiden ominaisuuksien pohjalta voidaan myös pyrkiä ratkaisemaan sitä, miksi jotkut yritykset päättävät olla käyttämättä sosiaalista mediaa tai eivät käytä kaikkia sen tarjoamia ominaisuuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Peronius, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.