University of Oulu

Kantaluun morfologia ja sen vaihtelut syntymäkohortti 1966 -aineistossa

Saved in:
Author: Peltonen, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251543
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Peltonen, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Other thesis
Tutor: Niinimäki, Jaakko
Reviewer: Niinimäki, Jaakko
Lehenkari, Petri
Description:
Kantaluu eli calcaneus on olennainen osa jalkaterän ja pystyasennossa kulkevan ihmislajin biomekaniikkaa. Sen rakenteen ja rakenteen normaalin vaihtelun tunteminen on tärkeää kantaluun sairauksien ja vammojen syiden, niiden hoidon ja tieteellisen tutkimuksen kannalta. Yleensä röntgensäteillä kuvataan vain oireista tai sairaudesta kärsiviä tai vamman saaneita potilaita. Siksi terveiden ihmisten kantaluun normaalirakennetta ja sen vaihteluita ei ole kansainvälisestikään juuri tutkittu. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineisto sisältää laajan, 2000 ihmisen kattavan kuvapankin potilaista. Aineisto edustaa normaalia väestöä, joka ei ole valikoitunut kuvattavaksi jalkaterän ongelmien takia ja joka on iältään yhtä vanhaa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kohorttiaineiston kantaluun rakennetta ja rakenteen normaalivaihtelua. Lisäksi verrattiin näitä tuloksia kasainvälisessä kirjallisuudessa esitettyihin tuloksiin ja esitettiin arvioita mahdollisiin eroihin näiden tulosten välillä. Tutkimus suoritettiin mittaamalla 1050 kohorttiaineiston potilaan molemmat jalkaterät sivusuuntaisista seisaaltaan otetuista natiiviröntgenkuvista. Jokaisesta jalasta mitattiin kahdeksan kansainvälisessä kirjallisuudessa ja kliinisessä työssä yleisesti käytettyä mittausparametria: 1) posterior process elevation, 2) calcaneal pitch, 3) calcaneal-first metatarsal angle, 4) talocalcaneal inclination, 5) calcaneal spur, 6) achilles spur, 7) calcaneal elevation ja 8) Chauveaux-Liet angle. Mittaustulokset käsiteltiin tilastonkäsittelyohjelmalla ja niitä verrattiin sitten kansainvälisen kirjallisuuden vastaaviin tuloksiin. Tutkimuksen tulos oli, että kohorttiaineisto vastaa pääosin hyvin kirjallisuudessa esitettyjä arvoja. Talocalcaneal inclinationin ja calcaneal elevationin tuloksissa oli eroja, joita tutkimus ei pystynyt täysin selittämään. Kirjallisuusaineiston suppea ja valikoitunut otos selittänee osan eroista, mutta lisätutkimusta suositellaan erojen syiden selvittämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Peltonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.