University of Oulu

Empatiaan kasvaminen

Saved in:
Author: Väyrynen, Vilhelmiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251545
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Väyrynen, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintyö käsittelee empatiaa. Empatiaa pidetään merkittävänä tekijänä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja auttamiskäyttäytymisessä. Mediassa empatiasta on puhuttu viime aikoina muun muassa myötätuntouupumisen ja kasvatuksen yhteydessä. Kyseessä onkin aihe, joka koetaan tarpeelliseksi monella eri alalla. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: mitä empatia on, miten se kehittyy ja miten empatiaan kasvamista voi tukea. Toteutin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksena, jossa keskityin erityisesti sosiaali- ja kehityspsykologian piirissä tehtyyn empatiatutkimukseen. Esittelen kirjallisuudesta esille nousevia empatian eri määritelmiä, empatiaan liitettyjä biologisia mekanismeja, empatian vaiheittaista kehittymistä lapsuudessa sekä kasvatuksen roolia empatian kehittymisessä. Tutkimuksessani on selvinnyt, että empatian kokemiseen on ihmisessä biologiset valmiudet, joiden ansiosta jonkinlaista empatiaa koetaan jo syntymästä lähtien ja osittain automaattisestikin. Empaattiseksi ihmiseksi kasvaminen vaikuttaa tapahtuvan vaiheittain muun kehityksen ja kasvatuksen seurauksena, mutta empaattisuuteen vaikuttavat myös yksilölliset ominaisuudet. Varhaisilla vuorovaikutussuhteilla ja varhaislapsuudella näyttää olevan suuri merkitys empatiakehityksessä, joten empatiakasvatukseen olisi hyvä panostaa jo aikaisessa vaiheessa. Koulussa empatiakasvatuksessa voi hyödyntää eri oppiaineita, joiden kautta oppilaat oppivat eläytymään toisen asemaan. Empatian kehittyminen lapsuudessa ja nuoruudessa on tärkeää, sillä empatialla on vaikutusta myöhempiin sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vilhelmiina Väyrynen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.