University of Oulu

The representations of Britishness and British characters in the American television series Friends : a case study

Saved in:
Author: Hakala, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251546
Language: English
Published: Oulu : M. Hakala, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
English is spoken around the world both by those who speak English as their first language and by those who have learned English as a foreign language for communicative purposes. This results in English being spoken with various different accents, and a contrast between the native speakers and those who speak it as a foreign language may arise. Using Discourse Analysis to support the analysis, this study investigates how the American television show Friends portray characters from Britain, as well as Britishness in general, in the otherwise American context.
see all

Englantia käyttävät niin sitä äidinkielenään puhuvat kuin hekin, jotka ovat oppineet englantia viestinnällisiin tarkoituksiin vieraana kielenä. Tästä luonnollisesti seuraa, että englantia puhutaan monella eri aksentilla, mikä saattaa synnyttää konflikteja äidinkielenään englantia puhuvien ja englantia vieraana kielenä puhuvien välillä. Diskurssianalyysiä apuna käyttäen tämä kvalitatiivinen kandidaatintutkielma tutkii, miten amerikkalaisen televisiosarjan "Frendit" brittihahmot ja brittiläisyys yleisesti kuvataan muutoin amerikkalaisessa kontekstissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Hakala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.