University of Oulu

Johtajuusajattelu yksityisessä ja julkisessa organisaatiossa : tarkastelussa yksityinen ja kunnallinen päiväkoti

Saved in:
Author: Heikkilä, Sara-Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251585
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-T. Heikkilä, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan yksityisen ja kunnallisen päiväkodin johtamista. Lisäksi työssä perehdytään yksityisen ja julkisen sektorin johtamiseen sekä päiväkotiin johtamisen kontekstina. Yksityisen päiväkodit ovat kasvattaneet osuuttaan varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjänä 2000-luvulla, joten aihe on ajankohtainen. Tutkimusta yksityisen ja kunnallisen päiväkodin johtamisesta tai niiden vertaamisesta toisiinsa ei ole juurikaan tehty, joten myös siksi tutkimusaihe on tärkeä. Menetelmänä tässä työssä on käytetty kirjallisuuskatsausta. Ongelmana on ollut aiempien, tästä samasta aiheesta tehtyjen, tutkimuksien puute. Tutkimuksia johtamisesta on tehty paljon ja myös päiväkodin johtamisesta jonkun verran, joten lähteinä on käytetty tutkimuksia ja julkaisuja johtamisesta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla sekä päiväkotikontekstissa. Työn keskeisimmät tulokset osoittavat, että eroja yksityisen ja julkisen puolen johtamisessa on niin teoreettisella kuin johtajien kokemallakin tasolla. Johtajuusajattelu on kehittynyt 1970-luvulta tähän päivään ja yksityinen ja julkinen sektori ovat tulleet lähemmäs toisiaan johtamisajattelun näkökulmasta. Päiväkodin johtamisen erityispiirteet ovat kuitenkin lähellä toisiaan yksityisessä ja kunnallisessa päiväkodissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sara-Tuuli Heikkilä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.