University of Oulu

Polynomiepäyhtälöt ja niiden ratkaisu lukion pitkässä matematiikassa

Saved in:
Author: Joki-Erkkilä, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704261599
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Joki-Erkkilä, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hästö, Peter
Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Hästö, Peter
Leinonen, Marko
Description:
Tämä tutkielma on tehty osana Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, jossa tarkoituksena on tehdä verkossa julkaistava oppikirja lukion matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kursseille MAB2 ja MAA2. Tämän tutkielman aiheena on polynomiepäyhtälöt, joka on yksi aihealue pitkän matematiikan kurssista MAA2 ”Polynomifunktiot ja yhtälöt”. Oppikirja on tehty opetussuunnitelman, projektiryhmän asettamien yleisten tavoitteiden, olemassa olevan tutkimustiedon sekä tieteellisten artikkeleiden perusteella. Sovittiin yhdessä projektiryhmän kanssa, että oppikirjan luonne on tutkimuksellinen. Tutkimuksellisuutta toteutetaan lukuisien pohdintatehtävien avulla, joiden tarkoituksena on saada opiskelijat toimimaan ongelmanratkaisijoina. Oppikirjassa korostetaan myös perusteluiden ja visualisoinnin tärkeyttä, sillä ne liittyvät olennaisesti matematiikan ymmärtämiseen. Tässä oppikirjan osassa kiinnitetään erityistä huomiota tutkimuksissa havaittuihin epäyhtälöihin liittyviin harhakäsityksiin ja niiden ehkäisemiseen. Esimerkiksi epäyhtälöiden ratkaisu ja ratkaisujen tulkinta on todettu vaikeaksi. Näiden ongelmakohtien selventämiseksi opiskelijat kehittävät itse epäyhtälöiden ratkaisumenetelmät ja tulkitsevat epäyhtälöiden ratkaisuja graafisesti. Tutkielma sisältää myös opettajan oppaan, jossa on kerrottu ajankäyttösuunnitelma ja pohdintatehtävien ratkaisut sekä vinkkejä niiden käsittelyyn oppitunneilla. Lisäksi tutkielmasta löytyy vastaukset oppikirjan tehtäviin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Joki-Erkkilä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.