University of Oulu

Doherty-tehovahvistimen hyötysuhteen parantaminen muuntajattomalla lähtösovituksella

Saved in:
Author: Tervo, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704291633
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Tervo, 2017
Publish Date: 2017-05-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rahkonen, Timo
Reviewer: Rahkonen, Timo
Aikio, Janne
Description:
Tässä työssä suunniteltiin suuritehoinen asymmetrinen neljännesaaltomuuntajattomalla lähdön summauspiirillä varustettu Doherty-tyyppinen tehovahvistin. Vahvistimen taajuusalueeksi määritettiin 1805–1880 MHz. Vahvistimen tuli kyetä vahvistamaan LTE-signaalia 3GPP-specifikaation mukaisesti. Työn tavoitteena oli suunnitella vahvistin, jonka taajuuskaista on leveämpi ja sen hyötysuhde on parempi kuin vastaavan transistorin valmiilla kaupallisella tuotteella. Työssä keskityttiin näiden parametrien optimoimiseen, ilman piikkitehon selvää heikentämistä. Vahvistimen simuloinnissa käytettiin ADS-simulointiohjelmaa. Komponenttivalmistajalta saadulla transistorimallilla simuloinnit saatiin vastaamaan todellista tilannetta mahdollisimman hyvin. Vahvistimen rakenne toteutettiin suunnittelemalla haara kerrallaan. Lopuksi suunniteltiin lähdön summauspiiri sekä tulon tehojako toimimaan ennalta halutulla tavalla. Doherty-vahvistimesta tehtiin kaksi erillistä versiota, joista toista käsitellään tarkemmin tässä työssä. Simuloidusta rakenteesta tehtiin mekaniikkaan sopiva layout protolevylle. Simuloitu piirin toiminta ei täysin vastannut fyysisellä levyllä toteutunutta toimintaa. Kuitenkin piiriä virittämällä saatiin tehtyä toimiva, suorituskykyinen laite.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Tervo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.