University of Oulu

Ihonväriin perustuvat ennakkoluulot 3–6-vuotiaiden valtaväestöön kuuluvien lasten keskuudessa

Saved in:
Author: Otieno, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704291635
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Otieno, 2017
Publish Date: 2017-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 3–6-vuotiaiden valtaväestöön kuuluvien lasten ihonväriin perustuvia ennakkoluuloja aiemmin tehdyn tutkimuksen kautta. Tutkimus on laadullinen, narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa aiheen tutkimustuloksia, niihin liittyviä teorioita ja kartoittaa aihealueen tutkimuskentän tämänhetkistä tilannetta. Lasten ennakkoluuloja on eniten tutkittu Pohjois-Amerikassa, missä myös iso osa tämän tutkimuksen tutkimusaineistosta on tuotettu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin ennakkoluuloja laajemmin ja erilaiset yhteiskunnalliset tilanteet huomioonottaen, joten tutkimusaineistossa on tutkimuksia myös mm. Iso-Britanniasta, Brasiliasta, Suomesta ja Etelä-Afrikasta. Tutkimuskysymykset ovat: Millaisia ihonväriin perustuvia ennakkoluuloja 3–6-vuotiaiden valtaväestöön kuuluvien lasten keskuudessa on? Mitkä tekijät vaikuttavat näiden ennakkoluulojen muodostumiseen? Tutkimustulosten mukaan jo 3-vuotiaat lapset ovat tietoisia ihonvärin eri sävyistä ja sen perusteella voivat kategorisoida ihmisiä. 3–6-vuotiaat vaaleaihoiset valtaväestön lapset identifioituvat selkeästi ihmisiin, jotka ovat samanvärisiä kuin he itse. Valtaväestöön kuuluvien lasten ennakkoluulojen kehittymisessä on havaittu ikävaiheittainen kaava, jonka mukaan noin 4–5-vuotiaina lapset alkavat suosimaan omaa sisäryhmäänsä ja saada ennakkoluuloja ulkoryhmiä kohtaan. 6–7-vuoden iässä sisäryhmän suosiminen ja ulkoryhmiin kohdistuva ennakkoluuloisuus ovat vahvimmillaan, jonka jälkeen ne alkavat useimmilla lapsilla vähenemään. Tähän mennessä mikään yksittäinen teoria ei ole kyennyt selittämään lasten ennakkoluulojen muodostumista niiden monimutkaisuudessaan. Lasten ennakkoluulojen kehitykseen vaikuttaa muun muassa lapsen kognitiivinen, ikävaiheittainen kehitys, sosiaaliset ryhmät ja niiden välinen vuorovaikutus sekä mikro- ja makrotason ympäristöstä kumpuavat viestit ja asenteet.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Otieno, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.