University of Oulu

Lastentarhanopettaja liikuntakasvattajana ja lapsen positiivisen itsetunnon vaikuttajana

Saved in:
Author: Lehtoväre, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704291639
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lehtoväre, 2017
Publish Date: 2017-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, millainen lastentarhanopettaja on liikuntakasvattajana ja kuinka hän samalla voi vaikuttaa lapsen positiiviseen itsetuntoon. Tarkoitukseni on löytää keinoja, joilla lastentarhanopettaja voi vaikuttaa lapsen positiiviseen itsetuntoon, kasvattaa liikkumaan ja liikunnan avulla. Haluan korostaa tutkimuksessani lapsen liikunnan tärkeyttä ja lastentarhanopettajan merkitystä liikuntakasvattajana. Tavoitteenani on tutkimuksellani saada kasvattajat kannustamaan ja rohkaisemaan yksilöitä liikkumaan. Tutkimukseni on toteutettu teoreettisena tutkimuksena kirjallisuuskatsauksen tavoin. Itsetunto on kokonaisuus, joka muodostuu lapsen tuntemuksista liittyen hänen kelpoisuuteensa fyysisen, henkisen ja sosiaalisen elämän osa-alueilla. Osaamisen, taitamisen ja onnistumisen kokemukset liikunnassa vaikuttavat myönteisesti lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymiseen. Lapsen itsetunto määrää monella tavalla hänen suhtautumistaan suorituksiin ja saavutettuihin taitoihin. Itsetunto on osa yksilön persoonallisuutta, antaa lapselle luvan olla oma itsensä, leikkiä ja kuunnella mielipiteitä muilta. Kaikki ihmiset, jotka ovat tekemisissä lapsen kanssa vaikuttavat sen syntyyn. Tärkeimpänä kasvatustavoitteena tulisi olla yksilön itsetunnon ja minäkäsityksen tukeminen. Liikuntakasvatus on toimintaa, joka tarkastelee liikuntaan liittyviä ilmiöitä kasvatuksen näkökulmasta. Sen tavoitteena on luoda edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on lapsen liikkumaan innostaminen ja liikunnan ilon kokeminen. Se, millaisia mahdollisuuksia lapselle annetaan liikkumiseen ja leikkiin, on kiinni hänen kasvattajastaan ja opettajastaan. Positiivisten kokemusten kautta liikunnallisuudesta tulee osa lapsen persoonallisuutta. Liikunnallisen elämäntavan rakentumiseksi on tärkeää aloittaa liikunnan merkityksen korostaminen jo pienestä pitäen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lehtoväre, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.