University of Oulu

Videopelien kaupallistaminen pelaajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Leimurautio, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705031658
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Leimurautio, 2017
Publish Date: 2017-05-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Korhonen, Olli
Description:
Videopeliteollisuus on kehittynyt valtavin askelin viimeisten vuosikymmenten aikana. Enää ei puhuta pelkästään muutaman hengen työpanoksista, vaan taustalla voi olla Hollywood-elokuvan kokoinen taustatiimi videopeliä tuottamassa. Videopelien kehittymisen ja esimerkiksi internetin paranemisen myötä myös videopelien kaupallistamisesta on tullut entistä moninaisempi. Videopelin kaupallistamisen avulla pelintekijät saavat hyvitystä työstään, joten muoto ja tapa, millä videopeliä kaupallistetaan, ovat hyvin tärkeitä pelintekijöille. Useimmat tutkimukset nimenomaan katsovat videopelien kaupallistamista pelintekijöiden näkökulmasta. Tämän vuoksi olisi myös tärkeää ajatella kuluttajan näkökulmaa, eli pelaajia, jotka mahdollistavat loppupeleissä elannon pelintekijöille. Tämän tutkimuksen osalta lähetettiin kysely kolmelle peliaiheiselle keskustelupalstalle sekä opiskelijasähköpostilistalle. Tarkoituksena oli selvittää yleisellä tasolla pelaajien kulutustottumuksia ja asenteita koskien videopelien kaupallistamista. Kyselyn 41 kysymystä käsitti niin videopelaajan yleisiä tekijöitä, kuin myös kulutustottumuksia ja asenteita koskien videopelien kaupallistamista. Vastauksia kyselyyn saatiin 214 henkilöltä. Kyselytulosten perusteella voidaan todeta, että digitaaliset jakelualustat ovat suosittuja pelaajien kesken, mutta tästä huolimatta fyysisten pelikopioiden ostaminen ei ole vielä lopullisesti poistunut hankintamuotona. Perinteinen kaupallistamismuoto, kertamaksullinen videopeli, on vielä tänä päivänä suosituin ja halutuin videopelin hankintamuoto. Suurin osa kyselyyn vastanneista on myös käyttänyt ainakin joskus rahaa pelin lisäostoksiin, kuten mikrotransaktioihin. Pelaamisen aktiivisuus näyttää olevan kyselyn perusteella merkittävin yleinen tekijä pelaajien kulutustottumuksiin. Asenteet ja suhtautuminen osoittavat, että videopelin kaupallistamisen muodoilla ja tavoilla on merkitystä pelaajan pelihankintoihin ja käsitykseen videopelin laadusta. Tämän vuoksi pelintekijöiden tulee tarkkaan miettiä kaupallistamisen tapaa ja muotoa, jonka he videopelilleen haluavat. Tutkimustulokset tarjoavat samankaltaisia, mutta myös hieman poikkeaviakin tuloksia muutamaan aiempaan pelaajakyselyyn verrattuna. Tämän tutkimuksen kysymykset poikkeavat pääosin aiemmista pelaajakyselyistä, joten suurempaa vertailua on kuitenkin hankalampi tehdä. Vaikka tämä tutkimus ottaakin varsin yleisen ja laajan näkökulman videopelien kaupallistamiseen, niin tulevaisuudessa toisten tutkimusten tuloksien vertaileminen tämän tutkimuksen tuloksiin voi osoittaa kuinka pelaajien kulutustottumukset ja näkemykset ovat mahdollisesti kehittyneet ja muuttuneet vuosien aikana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Leimurautio, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.