University of Oulu

Die elektronischen Abiturprüfungen in Finnland im Fach Deutsch als Fremdsprache

Saved in:
Author: Maijala, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705041675
Language: German
Published: Oulu : A. Maijala, 2017
Publish Date: 2017-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Grasz, Sabine
Reviewer: Selkälä, Satu
Grasz, Sabine
Description:
Die traditionellen Abiturprüfungen in Finnland werden in Zukunft elektronisch durchgeführt und das ist eine große Veränderung in einem engen Zeitplan. Das Ziel dieser Pro-Gradu-Arbeit ist, eine bessere Kenntnis der elektronischen Abiturprüfung im Fach Deutsch als Fremdsprache zu bekommen. Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, wurden sowohl die traditionelle als auch die elektronische Abiturprüfung vorgestellt und ein Vergleich der Prüfungen erstellt. Zusätzlich wurden vier DaF-Lehrerinnen aus der Umgebung Oulu interviewt, um aktuelle Aussagen und Meinungen der Lehrer bezüglich der elektronischen Abiturprüfung zu bekommen. Außerdem wurde versucht, einen Überblick über die Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnik im DaF-Unterricht der Lehrerinnen zu bekommen. Die Ergebnisse des Vergleichs zeigen, dass die Veränderung mehr technisch als inhaltlich sein wird, da der Hauptunterschied zwischen der traditionellen und der elektronischen Abiturprüfung in der verwendeten Technik liegt. Während die traditionelle Abiturprüfung eine schwarz-weiße Papierversion ist, die mit dem Bleistift gemacht wird, werden die Abiturienten die elektronische Prüfung mit ihren Laptops und mit aufgesetzten Kopfhörern machen. Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die vier DaF-Lehrerinnen allgemein positive Einstellungen und Erwartungen gegenüber der elektronischen Abiturprüfung haben. Auch die Schüler haben positive Einstellungen gegenüber der elektronischen Abiturprüfung. Mithilfe der neuen Medien wird die elektronische Prüfung vielseitiger sein, da die Prüfungsaufgaben Videos, Bilder sowie Farben enthalten können. Außerdem wird die elektronische Abiturprüfung sogar einen mündlichen Teil hinzu bekommen. Jedoch sind die Lehrerinnen besorgt darüber, dass die elektronische Abiturprüfung einen so schnellen Zeitplan verlangt. Außerdem machen sie sich Sorgen darüber, wie die Prüfung technisch funktionieren wird und wie sie auf die elektronischen Abiturprüfungen vorbereiten können, da Ylioppilastutkintolautakunta keine Musterprüfungen veröffentlichen wird und einige Lehrerinnen finden, dass sie keine Expertinnen in der Informations- und Kommunikationstechnik sind. Obwohl diese Untersuchung nicht als eine Verallgemeinerung dienen kann, können die Ergebnisse einen aktuellen Überblick sowohl über die Einstellungen der DaF-Lehrerinnen gegenüber der elektronischen Abiturprüfung als auch über die Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnik im DaF-Unterricht der Lehrerinnen geben.
see all

Perinteiset saksan kielen ylioppilaskokeet tehdään tulevaisuudessa sähköisinä, mikä edellyttää suurta muutosta nopealla aikataululla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada kattavampi käsitys saksan kielen sähköisistä ylioppilaskokeista Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi esittelen työssäni perinteisen ja sähköisen saksan kielen ylioppilaskokeen ja vertailen niitä keskenään. Lisäksi haastattelin neljää saksan kielen opettajaa Oulun seudulta saadakseni ajankohtaisia mielipiteitä liittyen saksan kielen sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Lisäksi tarkoituksena oli saada kokonaiskuva opettajien tietotekniikan käytöstä saksan tunneilla. Vertailun tulokset osoittavat, että ylioppilaskokeen muutos on enemmän tekninen kuin sisällöllinen, koska kokeiden suurin eroavaisuus löytyy käytettävästä tekniikasta. Perinteinen ylioppilaskoe on musta-valkoinen, ja tehdään lyijykynällä, kun taas sähköinen ylioppilaskoe tehdään kannettavalla tietokoneella kuulokkeet päässä. Haastatteluista käy ilmi, että opettajilla sekä myös oppilailla on yleisesti positiivisia mielipiteitä ja odotuksia sähköisistä ylioppilaskokeista. Videot, kuvat, värit ja suullinen osa tekevät kokeesta monipuolisemman. Toisaalta opettajat ovat huolissaan sähköisen ylioppilaskokeen nopeasta aikataulusta. Huolta aiheuttaa se, kuinka koe tulee toimimaan teknisesti. Muutamia opettajia askarruttaa myös, miten he voivat valmistautua kokeisiin, kun Ylioppilastutkintolautakunta ei tule julkaisemaan harjoituskokeita, ja kaikki eivät ole mielestään tekniikan asiantuntijoita. Vaikka tutkimuksesta saatuja tuloksia ei voi yleistää, antavat ne ajankohtaista tietoa saksan kielen opettajien käsityksistä sähköisistä kokeista, tietotekniikan hyödyntämisestä oppitunneilla ja nykytilanteesta yleensä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Maijala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.