University of Oulu

MaaS-palvelualustan tekniset vaatimukset

Saved in:
Author: Huusko, Sampsa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Information Networks
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705051686
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Huusko, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pirttikangas, Susanna
Reviewer: Riekki, Jukka
Pirttikangas, Susanna
Description:
Tässä työssä on kartoitettu MaaS-palvelualustan teknisiä vaatimuksia siitä näkökulmasta, että tällä hetkellä kehitteillä olevat MaaS-taustajärjestelmät olisivat mahdollisimman yhteensopivia eri liikkumispalveluntarjoajien ja reittioppaiden käyttämien aikataulutietojen ja maksujärjestelmien kanssa. Työssä kartoitettiin Suomessa ja ulkomailla jo olemassa olevia MaaS-hankkeita ja liikenteen tietojärjestelmiä. Löydösten perusteella voidaan liikenteen tietojärjestelmien olevan murrosvaiheessa: yhteinäiset standardit ovat vasta muodostumassa, tietojärjestelmät ovat osittain hajaantuneet. Avoimen tiedon ja rajapintojen avaamisen osalta työ on jo aloitettu. Liikennekaari-hankkeen toteutuessa avattavien maksujärjestelmien ja aikataulutietojen määrittelyt ovat teknisesti vasta luonnosasteella. MaaS-taustajärjestelmien kehittäjien, liikkumispalveluntarjoajien ja maksuliikenteen järjestelmien tarjoajien yhteistyö on välttämätöntä helposti yhteensopivien ja skaalautuvien liikenteen palvelujen takaamiseksi. Työssä on myös koostettu Kuusamossa Rukan alueella liikennöivälle SkiBus-linja-autolle GTFS-Static -muotoiset aikataulutiedostot. Aikataulutiedostot on toteutettu Liikenneviraston RAE-työkalulla, joka on tarkoitettu julkisen liikenteen aikataulutiedostojen koostamista varten. Tästä työstä voivat hyötyä esimerkiksi kaupunkien liikennesuunnittelijat, liikennöitsijät, MaaS-palveluiden kehittäjät sekä kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tietämään, kuinka tietotekniikkaa hyödynnetään tällä hetkellä liikenteen palvelullistamiseksi.
see all

Mobility as a Service (MaaS) platforms should be compatible and scalable with systems used by public transport agencies, transport operators, and also with journey planners and different payments systems. In this thesis, the technical requirements of Mobility as a Service- platforms are mapped. Furthermore, national and international MaaS projects and traffic information systems are studied. Based on the findings, traffic information systems are still fragmented and standards are under development. The recent law proposal (2016) by the Ministry of Transport and Communications forces transport providers to provide open public interfaces for payments and schedule data but they aren’t defined technically, yet. To provide good interoperability, collaboration between transport and payment system providers is crucial. As a use case, GTFS-static schedule format files for a bus route operating in the ski center Ruka area and connecting also the city of Kuusamo were created in the experimental section of this thesis. GTFS-files were created with Finnish Transport Agency’s RAE GTFS editor which is a tool for public transport agencies to provide their schedule data. The results of this thesis can be exploited by city planners, developers of MaaS services and people interested in servitization of transport.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sampsa Huusko, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.