University of Oulu

Liikunnan yhteys nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon

Saved in:
Author: Oksanen, Mikko1; Siipola, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061702
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Oksanen ; S. Siipola, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma tarkasteli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen muodossa kotimaista sekä ulkomaista tutkimuskirjallisuutta nuorten liikuntatottumuksista, kehonkuvasta ja itsetunnosta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millainen yhteys liikunta-aktiivisuudella ja liikunnan laadulla on nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon. Nuoruusikä muodostaa henkisesti haastavan ajanjakson, jonka aikana nuoret joutuvat sopeutumaan lukuisiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin. Nämä muutokset, yhdistettynä länsimaiseen hoikkuutta ja kehon kauneutta korostavaan kulttuuriin ja sen aikansaamiin ulkonäköpaineisiin, koettelevat nuorten itsetuntoa ja heidän kuvaa omasta kehostaan. Samanaikainen nuorten liikunta-aktiivisuuden väheneminen tekee omalta osaltaan painonhallinnasta yhä haastavampaa ja johtaa väistämättä lihavuuden yleistymiseen. Tämän lisäksi liikunnan ilo menettää koko ajan merkitystään, samalla kun ulkonäkösyyt harrastaa liikuntaa yleistyvät. Sekä kotimaisten että ulkomaisten tutkimusten mukaan liikunta-aktiivisuudella on positiivinen yhteys nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon. Tämä sama ilmiö näyttäytyy sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. Lukuisten selkeän yhteyden osoittaneiden tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että vähintään yleisten liikuntasuositusten mukainen liikunta-aktiivisuus on omiaan tukemaan nuorten kehonkuvaa ja itsetuntoa. Tutkimusten mukaan myös liikunnan laadulla on yhteys nuorten kehonkuvaan. Urheilevat nuoret ovat keskimäärin tyytyväisempiä kehoonsa kuin ei-urheilevat nuoret.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko OksanenSuvi Siipola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.