University of Oulu

Yleisten kirjastojen tapahtumajärjestäminen ja sen viestintä : tapaustutkimuksen kohteena Oulun kaupunginkirjasto

Saved in:
Author: Sarkkinen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061718
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sarkkinen, 2017
Publish Date: 2017-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimukseni käsittelee yleisten kirjastojen tapahtumajärjestämistä sekä sen viestintää. Käsittelen yleisten kirjastojen tapahtumajärjestämistä sekä tähän kytkeytyvää tapahtumaviestintää tapaustutkimuksen kohteena olevan Oulun kaupunginkirjaston kautta. Puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen sain tuloksiksi Oulun kaupunginkirjaston tapahtumajärjestämisen arvopohjan sekä periaatteiden olevan terveellä pohjalla ja ristiriidattomat sekä Oulun kaupunginkirjaston omien toimintaperiaatteiden kuin yleisen kirjastolain kanssa. Oulun kaupunginkirjaston tapahtumajärjestämistoiminta on aktiivista sekä hyvin organisoitua erillisen tapahtumiin keskittyvän työryhmän, tapahtumatiimin, toiminnan ansiosta. Oulun kaupunginkirjaston tapahtumaviestintää toteutetaan käytössä olevien resurssien puitteissa, jonka johdosta haastateltavat kokivat tehokkaan tapahtumaviestinnän toteuttamisen olevan haastavaa. Tuloksissani kävi ilmi esimerkiksi tehokkaan kohderyhmäviestinnän toteuttamisen olevan haastavaa kaupunginkirjaston käyttöön allokoitujen resurssien puitteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Sarkkinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.