University of Oulu

Siirtohinnoittelu ja sen dokumentointi pk-konsernissa

Saved in:
Author: Peltokangas, Reijo1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 110
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705101736
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Peltokangas, 2017
Publish Date: 2017-05-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Moilanen, Sinikka
Reviewer: Järvinen, Janne
Moilanen, Sinikka
Description:
Kansainvälinen huomio on viimevuosina kiinnittynyt entistä voimakkaammin siirtohinnoitteluun ja sen ongelmakohtiin. Veroviranomaiset ympäri maailman ovat alkaneet aggressiivisemmin puuttumaan siirtohinnoittelun keinoin tehtävään verosuunnitteluun ja -välttelyyn. Siirtohinnoittelun saaman runsaan huomion ja lisääntyneiden tarkastusten myötä, myös pk-konsernien osalta siirtohinnoittelun merkitys on korostunut. Viime vuosien kehitys on johtanut siihen, että yhä pienempien yritysten täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota siirtohinnoitteluunsa ja siirtohintojen dokumentoimiseen. Vaikka siirtohinnoittelua on tutkittu vuosien saatossa runsaasti, pk-yritysten näkökulma ja dokumentointiin keskittyvä lähestymistapa ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Tässä tutkimuksessa keskitytään siirtohinnoitteluun ja siirtohintadokumentaatioon Suomessa toimivan, kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan pk-konsernin näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on tarjota perusteellinen yleiskuva siirtohinnoittelun merkityksestä ja luoda konstruktio optimaalisesta siirtohinnoittelun dokumentointiprosessista. Tutkimus toteutetaan konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen. Luodun dokumentointimallin keskeiset havainnot ovat seuraavat. Perusteellisen projektisuunnitelman merkitys on keskeinen onnistuneen dokumentointiprosessin kannalta. Dokumentoinnin keskittäminen emoyhtiöön ja vastuunalaisten henkilöiden nimeäminen tehostaa prosessia olennaisesti ja varmistaa yhtenäisen dokumentaatiokokonaisuuden konsernissa. Kansainvälisen soveltuvuuden korostaminen, EU TPD:n noudattamisen ja englanninkielisen dokumentoinnin kautta, optimoi dokumentointiprosessin resurssikäyttöä tarjoten yhtenäisen mallin dokumentoinnille kaikissa maissa, joissa konserni toimii. Master filen tietosisällön korostaminen ja usein päivitettävien taloudellisten tietojen sisällyttäminen liitteisiin, nopeuttaa prosessia ja helpottaa myöhempinä vuosina päivitettävyyttä. Tutkimus tuottaa sisällysluettelomallit sekä Master filelle, että Local filelle, joiden pohjalta pk-konserni voi edellä esitetyt seikat huomioiden luoda kustannustehokkaan ja työmäärältään kohtuullisen muodollisen dokumentointiprosessin, jota noudattamalla vuodesta toiseen saavutetaan merkittäviä tehokkuusetuja. Tutkimuksessa hyväksi havaitut menetelmät ovat johdonmukaisia aiemman siirtohinnoittelun dokumentointia koskevan tutkimustiedon ja kirjallisuuden kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reijo Peltokangas, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.