University of Oulu

Tyttöjen välinen kiusaaminen ja sen taustatekijät

Saved in:
Author: Rautiainen, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705101754
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Rautiainen, 2017
Publish Date: 2017-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kiusaaminen lapsuudessa tai nuoruudessa saattaa vaikuttaa vahingoittavasti yksilön elämään vielä vuosienkin päästä. Tämän vuoksi aikuisten, etenkin opettajien, olisi erittäin tärkeää puuttua kiusaamiseen ja saada se loppumaan. Kiusaamisen lopettaminen ei kuitenkaan onnistu, ennen kuin opitaan ymmärtämään kiusaamista ilmiönä. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää tyttöjen välisen kiusaamisen mahdollisia taustatekijöitä. Taustat ymmärtämällä kiusaaminen on helpompi saada loppumaan. Taustatekijöiden lisäksi selvitin kiusaamisen seurauksia kiusatulle ja kiusaajalle, sekä miten kiusaamiseen voi puuttua perusopetuslain puitteissa. Syvennyin tutkielmassani tyttöjen kiusaamiseen, sillä aikaisempi tutkimus on keskittynyt pääasiassa poikien kiusaamiseen. Toteutin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Käyttämäni aineisto on pääosin englanninkielistä, sillä aiheesta oli yllättävän vähän suomenkielistä tutkimusta. Yhdeksi merkittäväksi tyttöjen kiusaamisen taustatekijäksi nousi statushierarkia. Muita tyttöjen välisen kiusaamisen syitä olivat esimerkiksi ystävyyssuhteen rikkoutuminen, ihastuminen väärään poikaan, kateus, ystävien epälojaajius ja siirtyminen uuteen kouluun tai luokkaan. Pidän tutkielmaani luotettavana, sillä useissa tutkimuksissa kävi ilmi samankaltaisia tuloksia. Jokainen kiusaamistapaus on omanlaisensa, eikä yhtä yksittäistä taustatekijää ole mahdollista nimetä. Tutkielmani kuitenkin antaa tietoa mahdollisista kiusaamisen syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset voivat hyödyntää tutkielmani tuloksia esimerkiksi ryhmien muodostamisessa, istumajärjestyksen suunnittelussa ja kiusaamistapausten selvittämisessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Rautiainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.