University of Oulu

Erityissisaruus terveen lapsen näkökulmasta perheympäristössä

Saved in:
Author: Koivu, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705101784
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Koivu, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyöni käsittelee niitä erityispiirteitä, joita sisaruussuhteessa on silloin, kun toinen sisaruksista on erityislapsi sekä erityissisaruuden vaikutuksia terveeseen lapseen. Tässä työssä erityissisaruksella tarkoitetaan lasta, joka on kehitysvammainen tai pitkäaikaissairas. Erityissisarus termi korostaa erityislapsen asemaa sisaruksena. Kandidaatintyössäni tarkastelen erityissisaruutta ja sen vaikutuksia ainoastaan terveen lapsen näkökulmasta, mutta koska lapset kasvavat perheympäristössä, nousee vahvasti esiin myös perheen merkitys. Sisarussuhde on pitkäaikainen, merkittävä ja kompleksi suhde, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia lapsen kehitykselle. Sisarussuhteessa opetellaan ja harjoitellaan esimerkiksi sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Sisarussuhteeseen kuuluu ominaisena voimakkaat ja ristiriitaiset tunteet. Sisaruussuhteen merkitys ei vähene, jos toinen lapsista on sairas tai kehitysvammainen. Tällöin sisarussuhde saattaa kuitenkin muotoutua entistä monimuotoisemmaksi ja haastavammaksi. Sisaruusuhteessa, jossa toinen on erityislapsi, ovat koetut tunteet usein haastavampia ja omaksutut roolit voivat poiketa tavallisesta sisarussuhteesta. Erityissisaruus voi olla haaste terveen lapsen hyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan erityislapsi lisää ainakin lievästi sisaruksensa riskiä esimerkiksi sosiaalisiin ja emotionaalisiin häiriöihin. Terve sisarus joutuu myös kohtaamaan ja käsittelemään paljon haastavia tunteita ja kokee usein jäävänsä paitsi vanhempiensa huomiosta. Yksilöllisiin reaktioihin vaikuttavat kuitenkin merkittävästi esimerkiksi perheen ilmapiiri, lapsen yksilölliset ominaisuudet sekä lapselle tarjottu tuki.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Koivu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.