University of Oulu

Musiikkikasvatusteknologia työvälineenä säveltämiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Rankinen, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705121815
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rankinen, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyöni käsittelee säveltämiskasvatuksen opetusta käyttämällä musiikkikasvatusteknologian työvälineistöä. Määrittelen aluksi erikseen säveltämiskasvatuksen ja musiikkikasvatusteknologian tärkeimpää termistöä ja käyn läpi aiheista tehtyä tutkimusta. Olen poiminut loppuun tutkimuksista ja kirjallisuudesta joitain esimerkkejä, miten säveltämiskasvatusta voi opettaa käyttäen musiikkikasvatusteknologiaa. Säveltämiskasvatus ja musiikkikasvatusteknolgia ovat kummatkin vahvasti näkyvissä olevia teemoja uusissa opetussuunnitelmissa. Musiikinopetuksen opetussuunnitelman perusteissa pidetään tärkeänä, että lapsi oppii koulun musiikintunneilla ilmaisemaan itseään ja purkamaan tunteitaan musiikin keinoin. Säveltäminen on tähän loistava mahdollisuus. Kuitenkaan oppilaat eivät koe osaavasa säveltää, tai että musiikintunneilla opetettaisiin säveltämistä. Osa ongelmaa on, että termi säveltää liitetään usein ensisijaisesti ammattimaiseen säveltämiseen, ja siksi säveltämistä saatetaan pitää vaikeana. Tutkielmani toisen pääteeman, musiikkikasvatusteknolgian, kehitys kulkee yhtä nopeaa kuin muukin teknologinen kehitys. Opettajan täytyykin olla aktiivinen, mikäli hän haluaa pitää itsensä ajan tasalla. Koulun musiikkiteknologista välineistöä hankkiessa opettajalla täytyy olla vahva näkemys siitä, mitä hän tulee tarvitsemaan ja miten hankittuja laitteita tai ohjelmia käytetään. Osa opettajista kokee musiikkiteknolgian käytön vaikeaksi ja koulujen resurssit riittämättömiksi musikkiteknologisten välineistöjen hankintaan. Tätä varten opettajia olisikin koulutettava yhä enemmän myös teknologiseen osaamiseen. Musiikkikasvatusteknologian käyttö säveltämiskasvatuksessa on osa tulevaisuuden musiikkikasvatusta. Musiikkiteknologian käyttö mahdollistaa säveltämisen ja improvisoinnin niillekin oppilaille, jotka eivät osaa soittaa mitään soitinta. Onkin erittäin tärkeää, että alalta tehdään tutkimusta. Sen kautta saadaan tuotettua oppimateriaalia ja musiikkiteknologisia ohjelmistoja, joiden avulla opettaja ja oppilaat voivat lähteä tutustumaan helposti säveltämiseen ja musiikkikasvatusteknologian käyttöön. Näin kynnys säveltämistä kohtaan laskee.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Rankinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.