University of Oulu

Informaali oppiminen populaarimusiikin soittoharrastuksessa

Saved in:
Author: Keskinen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705121818
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Keskinen, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa käsittelen informaalia oppimista populaarimusiikin soittoharrastuksessa. Tarkastelen populaarimusiikin ja soittoharrastuksen käsitteistöä, musiikillisen kyvyn kehittymisen sekä informaalin oppimisen eri ilmenemismuotoja ja apuvälineitä. Tavoitteena on selvittää informaalin oppimisen hyötyjä musiikkiharrastuksen tukena. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus informaaliin oppimiseen musiikkiharrastuksessa. Ensimmäisessa luvussa johdannon jälkeen määrittelen populaarimusiikkia ja selvitän sen erilaisia harrastusmahdollisuuksia Suomessa. Toisessa pääotsikossa keskityn oppimisen määrittelyyn ja musiikillisen kyvyn kehittymisen kuvaamiseen. Viimeinen pääotsikkoni ennen pohdintaa tarkastelee informaalin oppimisen hyötyjä musiikkiharrastuksessa. Selvitän myös jo tutkittua kritiikkiä informaalia oppimisita kohtaan. Nostan esille muutamia tärkeimpiä informaalin oppimisen ilmenemismuotoja kuten kellaribänditoiminta ja informaaliin oppimiseen vaikuttavia vaikuttavia tekijöitä kuten motivaatio.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Keskinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.