University of Oulu

Alle 3-vuotiaan lapsen osallisuus päiväkodissa

Saved in:
Author: Parkkila, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705121819
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Parkkila, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan aiempien tutkimusten pohjalta, mitä on alle 3-vuotiaan lapsen osallisuus ja kuinka kasvattaja voi tukea alle 3-vuotiaan lapsen osallisuutta päiväkodissa. Osallisuus on lapsen perusoikeus, joka määritellään muun muassa YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, sekä Suomen perustuslaissa. Jokaisella lapsella on oikeus pystyä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin niillä ilmaisunkeinoilla, joita hänellä on. Toteutin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Teoreettisen viitekehyksen tutkielmalleni luo osallisuuden käsitteen määrittely, sekä alle 3-vuotiaan lapsen kehityksen tarkastelu osallisuuden näkökulmasta. Lapsen kehityksen tarkastelussa keskityn lapsen emotionaaliseen kehitykseen, sekä vuorovaikutustaitojen kehitykseen, sillä ne ovat vahvasti sidoksissa osallisuuden käsitteeseen, sekä kokemukseen omasta osallisuudesta. Näiden kautta avaan, mitä on alle 3-vuotiaan lapsen osallisuus päiväkodissa. Lopuksi pohdin, miten kasvattaja voi tukea pienen lapsen osallisuutta päiväkotikontekstissa. Pienten lasten osallisuus on kasvattajan tarjoamia mahdollisuuksia, joiden kautta lapsi kykenee vaikuttamaan omaan toimintaansa. Se on kasvattajan aitoa halua ja kiinnostusta oppia tuntemaan lapsi, sekä näin ollen kyetä tulkitsemaan lapsen viestejä oikein. Pienten lasten osallisuus on sitä, että saa olla juuri sellainen kuin on. Lapsi saa näyttää tunteensa ja mielipiteensä, kasvattajan tukiessa häntä. Pienen lapsen osallisuus on lapsen arvostamista omana itsenään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Parkkila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.