University of Oulu

Kasvatus ja koulutus teknologisoituvassa ympäristössä

Saved in:
Author: Ståhle, Aulikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705121823
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ståhle, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Teknologian kehitys on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana nopeaa. Se on tullut osaksi jokapäiväistä elämää, ja näin ollen se on ottanut jalansijan myös koulutyössä. Koulutuksen ja kasvatuksen osa-alueilla ympäristön (kulttuuriympäristön) merkitys on kahtalainen. Toisaalta se luo raamit sille, missä toimitaan eli se turvaa yksilön kasvua ja kehitystä, mutta samalla tämä ympäristö myös muuttuu ihmisten toiminnan tuloksena. Tässä työssäni käsittelen sitä, mitä muutoksia teknologisoituva ympäristö on tuonut tai tuomassa kasvatuksen ja koulutuksen kentälle. Pyrin työssäni tarkastelemaan myös sitä, voivatko ympäristössä tapahtuvat muutokset muuttaa jotakin kasvatuksen perimmäisessä ytimessä olevaa. Kyse on siis sekä kasvatuksesta että sosialisaatiosta eli siitä, mihin meitä lopulta sosiaalistetaan ja kyse on myös identiteetistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aulikki Ståhle, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.