University of Oulu

Kiusaamisen ilmeneminen päiväkodin vertaisryhmässä

Saved in:
Author: Heikura, Salla-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705121828
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Heikura, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Päiväkodin vertaisryhmä on merkittävä ympäristö lapsen sosiaaliselle, kognitiiviselle ja emotionaaliselle kehitykselle, ja siellä opetellaan useita eri taitoja. Päiväkodin vertaisryhmässä esiintyy kuitenkin myös kiusaamista. Tässä työssä tavoitteenani on selvittää millä tavalla kiusaaminen ilmenee ja kuinka yleistä se on päiväkodin vertaisryhmässä. Kandidaatintyöni on kirjallisuuskatsaus, johon olen koonnut aiemmista tutkimuksista saatua tietoa. Mukana on sekä suomalaisia että kansainvälisiä lähteitä. Tuloksista ilmeni, että kiusaamisesta puhutaan paljon päiväkodeissa, mutta sitä on harvemmin määritelty sen tarkemmin. Kiusaamisen yleisiä määrittelyjä on kuitenkin hankala soveltaa alle kouluikäisiin lapsiin. Tämä johtuu siitä, että kiusaamisen erottaminen muusta aggressiivisesta käyttäytymisestä on haastavaa, kun vasta opetellaan hillitsemään aggression tunteeseen liittyvää käyttäytymistä. On myös hankala tunnistaa milloin lasten satunnaiset kielteiset teot muuttuvat kiusaamiseksi. Päiväkodin vertaisryhmässä esiintyvästä kiusaamisesta voidaan tunnistaa samat kiusaamisen muodot kuin kiusaamisen yleisistä määrittelyistäkin: fyysisen, sanallisen ja psyykkisen kiusaamisen. Näistä yleisimpänä päiväkodeissa esiintyy psyykkistä kiusaamista, joka on myös vaikein huomata. Yleisimpänä yksittäisenä kiusaamisen muotona voidaan mainita toisen lapsen poissulkemisen. Toiseksi yleisimpänä muotona pidetään tönimistä ja kolmantena uhkailua, kiristämistä ja manipulointia. Kiusaamista voidaan pitää ryhmäilmiönä jo päiväkodissa, ja alle kouluikäisiltä lapsilta on löydetty eri rooleja kiusaamistilanteissa. Ne eivät ole yhtä selkeitä kuin vanhemmilla lapsilla, mutta yleensä joukosta voidaan tunnistaa ainakin kiusaaja ja uhri. Lapset voivat tiedostamattaan ajautua johonkin tiettyyn rooliin, joten onkin tärkeää, että kiusaamistilanteisiin puututaan, ja lapsi ymmärtää toimineensa väärin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Salla-Maria Heikura, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.