University of Oulu

Auton törmäyskestävyysvaatimukset valmistuskriteerinä

Saved in:
Author: Peltomäki, Kristian1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705131834
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Peltomäki, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena oli perehtyä henkilöautoille tehtäviin etutörmäystesteihin. Työssä käydään läpi Euroopassa ja Yhdysvalloissa testeistä määrättyjä standardeja. Lisäksi tutustutaan testejä tekeviin tahoihin ja testien toteutustapoihin. Lopuksi pohditaan, onko hyvillä törmäystestituloksilla vaikutusta matkustajien turvallisuuteen todellisessa kolaritilanteessa. Työn tarkoituksena oli myös avata pitkiä ja monimutkaisia ohjeita ja määräyksiä lyhyemmiksi ja helpommin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Suuri osa työssä käytetyistä lähteistä on lakeja ja standardeja, mutta niiden tulkinnassa ja vertailussa on käytetty apuna artikkeleita ja alan kirjallisuutta. Tutkimus osoitti, että törmäystestejä voidaan tehdä usealla eri tavalla. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että törmäyskestävyysvaatimuksia ei olla saatu maailmanlaajuisesti yhtenäistettyä, vaikka sitä on yritetty. Auton turvallisuuden yhteyttä hyviin testituloksiin ei saatu täysin vahvistettua. Tutkimuksessa todettiin, että menestyminen törmäystesteissä ei aina tarkoita turvallisuutta todellisissa törmäystilanteissa. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää törmäystesteihin tutustumiseen. Tämä tutkimus esittää yleiskuvan nykyaikaisista etutörmäystesteistä ja niiden vaatimuksista, sekä tarjoaa hieman näkökulmaa siitä, kuinka tarkoituksenmukaisia testit ovat.
see all

The goal of the thesis was to get acquainted with frontal crash tests performed to passenger cars. The paper reviews the standards governed for the tests both in Europe and in the United States. In addition it looks into the agencies carrying out the tests and the different ways of performing the tests. In the end the study looks for connections between good test results and passenger safety in real life crash situations. The point of the study was also to open up the long and complicated laws and standards to create shorter and simpler sections. Large portion of the sources used in this study are laws and standards, but articles and literature were used to compare and construe them. The study shows that there are different ways to perform crash tests. The paper also reveals that the crashworthiness requirements are not globally uniform despite the efforts made in order to achieve harmony. The relation between good test results and safety of the car were not confirmed. The study found out that good ratings in crash tests don’t always mean good performance in real-life crash situations. The results of this study can be used in getting acquainted with crash tests. This study gives an overview of modern-day frontal crash tests and their requirements, along with some perspective on how adequate the test are.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kristian Peltomäki, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.