University of Oulu

Yhteisötalous ja kestävä kehitys

Saved in:
Author: Rajanen, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705131836
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rajanen, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee yhteisötalouden suhdetta kestävään kehitykseen. Yhteisötalous on taloutta, jossa etusijalla ei ole talouskasvu tai taloudellinen etu, vaan yhteisen hyvän tuottaminen. Yhteisötalouden arvoa ei mitata vain rahassa, vaan se näkyy esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymisenä (Pearce 2009). Kestävä kehitys kuuluu Yhdistyneiden kansakuntien toiminnan tavoitteisiin ja sillä viitataan kehitykseen, jossa nykyisten sukupolvien tarpeet tyydytetään tavalla, joka ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan (Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio 1987: 39, 41). Tutkielmassa pyrin selvittämään, miten yhteisötaloudella voidaan edistää kestävän kehityksen toteutumista. Tutkimuksen teoreettinen pohja on talousmaantieteen piirissä syntyneessä monimuotoisessa talousajattelussa, jonka mukaan kapitalistinen markkinatalousjärjestelmä on ylikorostunut talouden tutkimuksessa ja aiheeseen liittyvässä yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa. Monimuotoisen talouden tutkijat vaativat, että tutkimuksessa ja keskustelussa tuodaan esille myös kapitalismista poikkeavia ja sille vaihtoehtoisia talouksia ja järjestelmiä ja niille annetaan tilaa kehittyä. Tutkijoilla nähdään olevan tässä keskeinen rooli, sillä tutkimalla jotain tiettyä aihetta vahvistetaan sen asemaa tieteessä ja yhteiskunnassa (Gibson-Graham 2008). Tarve löytää kapitalismille vaihtoehtoja nousee siitä, että kapitalistinen markkinatalousjärjestelmä on pahassa ristiriidasta kestävän kehityksen kanssa (Speth 2008). Käsittelen aihetta teoreettisella tasolla ja lisäksi esittelen kolme esimerkkiä siitä, millaisissa tilanteissa yhteisötalouden avulla on pystytty eri puolilla maailmaa rakentamaa ratkaisuja, jotka vastaavat johonkin paikalliseen tarpeeseen markkinatalouden keinoja kestävämmällä tavalla. Tapausesimerkkeinä esitellään kestävän aluekehityksen ja maanviljelyn puolesta toimiva massachusettsilainen järjestö Nuestras Raíces, australialainen luomuviljelyä tukeva yhteiskunnallinen yritys Food Connect Brisbane ja Kiinassa Jiangxin maakunnassa syrjäisellä maaseudulla toimiva naisten kyläpankki, joka tukee paikallisten naisten itsenäisyyttä ja aktiivisuutta taloudellisina toimijoina. Näiden esimerkkien avulla etsin yhtymäkohtia kestävän kehityksen, yhteisötalouden ja monimuotoisen talousajattelun välillä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Rajanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.