University of Oulu

Koira-avusteisuus tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen tukena

Saved in:
Author: Illikainen, Laura-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705131840
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-E. Illikainen, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä hyötyjä koira-avusteisuudesta on ihmisen hyvinvoinnille ja miten sillä voidaan auttaa tukea tarvitsevaa oppilasta. Sen tarkoituksena on aiemman tutkimustiedon valossa tuoda uutta tietoa koira-avusteisuudesta ja sen tarjoamista positiivisista vaikutuksista. Koirat ovat toimineet ihmisten apuna vuosisatojen ajan ja niiden hyötyjä ihmisten elämään on tutkittu erilaisten lähestymistapojen kautta. Koira-avusteisuus kouluissa on suhteellisen uusi ilmiö Suomessa ja se vaatisi lisää tutkimusta. Muualla maailmassa aihetta on kuitenkin tutkittu enemmän ja tutkimusten tulokset tukevat toisiaan. Tutkielmani tutkii aihetta kahden tutkimuskysymyksen avulla, joista ensimmäinen toimii lähtökohtana tutkielmalleni ja toinen keskittyy koira-avusteisuuden hyödyntämiseen koulussa. Tutkielman johtopäätöksistä selviää, että koira-avusteisuutta on mahdollisuus hyödyntää ihmisten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen terveyden tukemiseen. Koira tarjoaa emotionaalista tukea ja vahvistaa itsetuntoa. Se toimii sosiaalisesti yhdistävänä tekijänä ja auttaa arjen askareissa. Lyhytaikainenkin kontakti koiran kanssa voi tuoda positiivisia vaikutuksia ihmisen elämään. Koiraa pidetään usein perheenjäsenenä ja siltä on mahdollista saada sellaista tukea, mitä toinen ihminen ei voi tarjota. Koulussa koira-avusteisuudesta voivat hyötyä esimerkiksi erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat sekä autismin kirjon häiriön omaavat oppilaat. Koira tukee myös tunteiden ilmaisua ja sosiaalista vuorovaikutusta. Koiraa voidaan hyödyntää esimerkiksi tunnekasvatuksessa. Koiran avulla oppilasryhmä voi lähentyä ja motivaatio koulunkäyntiä kohtaan saattaa lisääntyä. Myös motoriset taidot voivat parantua koiran kanssa toimiessa. Koira myös parantaa suoritusta muistia ja keskittymistä vaativissa tehtävissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura-Emilia Illikainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.