University of Oulu

Laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvan haasteet ja uudet työmuodot

Saved in:
Author: Kudjoi, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705131844
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kudjoi, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä selvitetään, mitä haasteita ja uusia vaatimuksia laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvalle on. Lisäksi selvitetään, millaisilla keinoilla erityisopettajan työnkuvan uusiin vaatimuksiin pystytään vastaamaan. Tämä tutkielma perustuu lähdekirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Aihe on erittäin ajankohtainen, koska Erityisopetuksen strategia (2007), uudistettu Perusopetuslaki (642/2010) ja uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) tukevat inkluusiopedagogiikan kehittämistä Suomen kouluihin kansainvälisten sopimusten myötä. Inkluusion mukaan jokaisella lapsella on oikeus koulunkäyntiin lähikoulussaan, jossa erityis- ja yleisopetusta saavat lapset opiskelevat yhdessä. Inkluusiota toteutetaan kolmiportaisen tuen avulla, joka koostuu yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoista. Oppimisen tukea tarjotaan kolmiportaisen tuen avulla erityisopetuksen sijaan. Tutkielman johtopäätöksissä selvisi, että inkluusiopedagogiikka, lähikouluperiaate ja kolmiportainen tuki aiheuttavat uusia vaatimuksia laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvalle. Erityisopettajan työnkuvalla on useita ongelmakohtia, joita ovat riittävän yhteistyön puute, työnkuvan epäselvyys, kiire ja tehokkaan konsultaation tarve. Laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvan uusiin vaatimuksiin vastataan yhteisopetuksella, konsultoivalla työotteella, monialaisella yhteistyöllä ja uudella erityisopettajan työskentelymallilla. Kun erityisopettajan työnkuva muuttuu koulun toiminnallisen rakenteen ja pedagogiikan muuttuessa, erityisopettajan koulutusta ja sen sisältöä tulee arvioida uudelleen. Koulutuksessa tulisi huomioida uudet koulutuksen tarpeet, joita erityisopettaja tulee tulevaisuuden työssään kohtaamaan. Uusia työn sisältöjä ovat muun muassa lisääntyvä dokumenttien kirjoittaminen kolmiportaisen tuen mallin myötä, monialainen yhteistyö, ryhmänhallintataidot ja yhteistyön taidot.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Kudjoi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.