University of Oulu

Geologisten näytteiden sisältämien harvinaisten maametallien erotus- ja analysointitekniikat

Saved in:
Author: Salo, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705161848
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Salo, 2017
Publish Date: 2017-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kiinan kiristäessä harvinaisten maametallien vientiään sekä harvinaisten maametallien käytön lisääntyessä kysyntä entistä tehokkaammille harvinaisten maametallien erotus- ja analyysitekniikoille on kasvanut. Harvinaisten maametallien käyttöönottoa ja louhintaa muualla kuin Kiinassa rajoittavat kuitenkin esiintymien pienet mineraalivarannot, esiintymien hyvin epätasainen paikkakohtainen jakautuminen sekä kivinäytteiden mahdollinen radioaktiivisuus. Harvinaisiin maametalleihin kuuluvat skandium, yttrium ja kaikki lantanoidit. Ne sopivat käytettäviksi moneen eri asiaan, kuten keramiikkaan, magneetteihin, katalyytteihin, lääkkeisiin ja kehittyneeseen elektroniikkaan. Selvittämällä eri-ikäisten ja erilaisten kivilajien REE-koostumukset, voidaan saada tietoa maailman evoluutiosta, kivilajien kehityksestä sekä geologisista prosesseista. Harvinaisia maametalleja sisältäviä kivimineraaleja ovat muun muassa bastnäsiitti, monatsiitti, lopariitti, ksenotiimi, fergusoniitti, ankyliitti ja allaniitti. Erilaiset geologiset näytteet käsitellään yleensä joko happohajotuksella, happo- tai emäsfuusiolla tai näiden menetelmien yhdistelmällä. Harvinaisten maametallien erotus- ja esikonsentrointimenetelminä käytetään muun muassa kromatografisia menetelmiä (ioninvaihto, HPLC, käänteisfaasi-HPLC) sekä neste-nesteuuttoa. Erotustekniikoita käytetään, jotta harvinaiset maametallit saadaan tarkemmin erilleen kivimatriisin alkuaineista ja näin harvinaisten maametallien määritys on luotettavampaa. Harvinaisten maametallien analyysitekniikoita ovat esimerkiksi induktiiviplasma optinen emissiospektrometria (ICP-OES), induktiiviplasma-massaspektrometria (ICP-MS) ja röntgenfluoresenssispektrometria (XRF).
see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Salo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.