University of Oulu

Johtajuus työn imua edistämässä

Saved in:
Author: Tyni, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705161853
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tyni, 2017
Publish Date: 2017-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassani tutkin työn imun ilmiötä johtajuuden yhteydessä. Työssäni käyn läpi mitä työn imu on, mitä työn voimavarat ovat sekä millainen johtajuustyyli parhaiten edistäisi työn voimavarojen kautta työn imua. Työni on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja viitekehyksenä ovat tutkimukset niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Aineistoista selvisi, että työn imu on aito työhyvinvoinnin ilmiöihin kuuluva tunne- ja motivaatiotila, missä työntekijä kokee uppoutumisen, omistautumisen sekä sitoutumisen tilaa työtään kohtaan. Työelämän muuttuessa yhä enemmän asiantuntija- ja teknologiapainotteiseksi tarvitaan myös uudenlaista työhyvinvointia sekä johtajuutta. Johtajuuden kulttuurissa on siirrytty asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen, työntekijöiden aitoon ja empaattiseen kohtaamiseen sekä inspiroimisen ja innovoimisen kentille. Kilpailun ja kiireen lisääntyessä työhyvinvointi nousee keskeiseksi tarkastelun kohteeksi, jotta työntekijät eivät uupuisi ja työteho sekä työhyvinvointi laskisi. Työn imu lisää muun muassa työntekijöiden työtyytyväisyyttä, terveyttä ja työkykyä, joten sen lisääminen on perusteltua. Työhyvinvointiin satsaaminen lisää myös työpaikan menestyksellisyyttä, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta. Työn imuun kuuluvat olennaisesti työn vaatimusten ja voimavarojen ilmiöt. Työn vaatimuksia ovat ne psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset tai organisatoriset työn olot tai aspektit, jotka kuluttavat työntekijöiden fyysisiä ja henkisiä voimavaroja. Työn voimavarat ovat taas vastaavia käsitteitä, jotka auttavat työntekijöitä kohtaamaan näitä työn vaatimuksia. Jokaisella työpaikalla ja työntekijällä on omat yksilölliset voimavaransa ja niiden tunnistaminen on avainasemassa halutessa vaikuttaa työn imuun. Esimies on viime kädessä vastuussa työyhteisönsä hyvinvoinnista sekä näiden voimavarojen tunnistamisesta ja tästä syystä esimiehen rooli työn imun ilmiössä on tärkeää ottaa huomioon. Aineiston perusteella palveleva johtajuus vastaa parhaiten tätä työn imun edistämisen prosessia. Palveleva johtajuus keskittyy työntekijöihin ja heidän potentiaaliensa, voimavarojensa sekä hyvinvointinsa tukemiseen ja mahdollistaa näin työntekijöidensä kukoistuksen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Tyni, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.