University of Oulu

Bariatrisen kirurgian hoitotulokset OYS:ssa vuosilta 2013–201

Saved in:
Author: Hammarén, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705171855
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hammarén, 2017
Publish Date: 2017-05-29
Thesis type: Other thesis
Tutor: Mäkelä, Jyrki
Meriläinen, Sanna
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Meriläinen, Sanna
Description:
Tutkielmassa selvitetään, mitkä bariatriset toimenpiteet ovat tehokkaimpia lihavuuden hoidossa, tavoitetasapainon saavuttamisessa ja painonhallinnassa 1 vuoden seurantajaksolla. Lisäksi tarkastellaan leikkausmenetelmän vaikutusta liitännäissairauksien vähenemisiin. Kyseessä on rekisteritutkimus. Aineistona käytettiin kaikkia OYS:n gastroenterologisen kirurgian osastolla leikattuja potilaita vuosilta 2013–2014, joiden toimenpidekoodeina olivat JDF11 (LGBP), JDF97 (LGS) tai JFD03 (LDS) ja ICD-10-tautiluokituksena E66.8 (sairaalloinen lihavuus). Tilastojen tarkastelussa käytettiin SPSS v.23.0 -ohjelmaa. Tutkielmassa käytetty kirjallisuus etsittiin PubMed- ja Cochrane-palveluista. Tilastomenetelminä käytettiin yhdensuuntaista varianssianalyysiä ja Post Hoc -korjauksina Tamhane’s T2 ja Tukey-testiä. Kahden ryhmän välisiä muuttujia tarkasteltiin Khiin neliötestillä ja p-arvoja arvioitiin tarvittaessa Fischerin testillä. 2-luokkamuuttujissa käytettiin McNemarin testiä. Yksittäismuuttujina laskettiin keskiarvo ja mediaani. Tuloksia verrattiin kansainväliseen tasoon. Clavien-Dindo-luokituksen mukaisia komplikaatioita oli LGBP-leikatuilla 4,7 % (5), LSG-leikatuilla 0 % ja LDS-leikatuilla 14,3 % (1). Liitännäissairauksien remissioasteet selvitettiin 12 kuukautta postoperatiivisella kontrollijaksolla. Tyypin 2 diabeteksen remissioaste oli LGBP-leikatuilla 75,0 % (p<0,0001), LSG-leikatuilla 66,7 % ja LDS-leikatuilla 100 %. Depression remissio oli LGBP-leikatuilla 33,3 % (p=0,004) ja LSG-leikatuilla 100 %. Hypertension remissio oli LGBP-leikatuilla 37,1 % (p<0,0001), LSG-leikatuilla 14,3 % ja LDS-leikatuilla 0 %. Uniapnean remissio oli LGBP-leikatuilla 30,0 % (p=0,004), LSG- ja LDS-leikatuilla 0 %. Ylipainon muutos 12 kuukauden seurantajaksolla oli LGBP-leikatuilla keskimäärin -34,5 kg, LSG-leikatuilla -46,8 kg ja LDS-leikatuilla -54,2 kg. Keskimääräinen painoindeksi LGBP-leikatuilla ennen ENE-ruokavaliota oli 45,2, LSG-leikatuilla 71,1 ja LDS-leikatuilla 49,5 ja 12 kuukautta leikkauksesta vastaavasti 33,1 (LGBP), 43,4 (LSG) ja 31,3 (LDS). Bariatrinen kirurgia on tehokas laihdutusmenetelmä potilaille, jotka ovat epäonnistuneet konservatiivisessa laihduttamisessa. Lisäksi siitä on hyötyä potilaille, joilla on liitännäissairauksia. Eri leikkausmenetelmien välillä on eroja tuloksien kannalta, mikä kannattaa huomioida jokaisen potilaan kohdalla erikseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Hammarén, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.