University of Oulu

Miksi tanssia? : tanssikasvatuksen asema ja hyödyt alakoulussa

Saved in:
Author: Ansamaa, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181941
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ansamaa, 2017
Publish Date: 2017-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee tanssikasvatuksen asemaa suomalaisessa peruskoulussa sekä lisäksi niitä hyötyjä, joita se voi oppilaille tarjota. Tavoitteena on aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden kautta perustella, miksi tanssikasvatus ansaitsisi nykyistä paremman aseman suomalaisissa alakouluissa sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tutkimuskysymyksiä on kaksi, joista ensimmäinen käsittelee sitä, mitä tanssikasvatus koulukontekstissa tarkoittaa. Aihetta käsitellään valtakunnallisen opetussuunnitelman sekä käytännön kautta. Lisäksi Suomen tilannetta verrataan muutamaan esimerkkimaahan. Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on tuoda esille tanssikasvatuksen hyödyt niin taiteen, liikunnan, mielen kuin kulttuurinkin näkökulmasta. Näin tuodaan esille tanssikasvatuksen monipuolisuus ja kokonaisvaltainen luonne. Tanssikasvatus on oppiaine, joka perustuu tanssi-ilmaisuun, luovan työskentelyn kehittämiseen sekä kehon liikemahdollisuuksien tunnistamiseen. Näiden lisäksi sen tavoitteena on kehittää oppilaiden esteettistä tajua, tutustuttaa erilaisiin tanssimuotoihin ja -kulttuureihin sekä auttaa oppilaita löytämään itselleen luontevin tapa tanssia ja ilmaista itseään. Tanssikasvatuksen toteuttaminen on ihanteellisinta taidetanssin kontekstissa, jolloin se saa samoja erityispiirteitä, kuin muutkin taidemuodot ja antaa oppilaille suurimman ilmaisuvapauden. Taiteen lisäksi tanssikasvatus on liikuntaa, jolloin sen vahvuus koordinaatiokyvyn parantajana korostuu. Lisäksi se on keino harjoittaa sosiaalisia taitoja esimerkiksi paritanssien avulla. Tanssikasvatus on myös hyvä ja lempeä keino oppilaille tutustua itseensä ja kehoonsa sekä harjoittaa esiintymistaitojaan. Tanssin avulla voidaan myös tutustuttaa oppilaita erilaisiin kulttuureihin ja niiden tanssiperinteisiin. Tanssikasvatusta ei huomioida nykyisessä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa juurikaan. Sen tiedostaminen opetussuunnitelmassa antaisi sille lisäarvoa ja toisi sitä vähitellen osaksi kaikkien koulujen kulttuuria. Tanssikasvatus ansaitsisi kouluissa nykyistä paremman aseman, sillä se parantaa kehonhallintaa, motorisia taitoja sekä kehittää itseilmaisua. Se myös tarjoaa oppilaille yhden väylän lisää ilmaista itseään ja omia tunteitaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Ansamaa, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.