University of Oulu

Inkluusion ja inklusiivisen pedagogiikan toteuttamisen haasteet Suomessa

Saved in:
Author: Koistinen, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181945
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Koistinen, 2017
Publish Date: 2017-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani tavoite on selvittää laadullisen sisällönanalyysin keinoin mitä ovat inkluusion ja inklusiivisen pedagogiikan toteuttamisen haasteet Suomessa. Suomessa on ollut pitkään käytössä ns. kaksoisjärjestelmä, jossa yleisopetus ja erityisopetus nähdään kahtena erillään tapahtuvana toimintana. Suomi sitoutui inkluusion edistämiseen kansainvälisessä Salamancan sopimuksessa vuonna 1994 (UNESCO 1994), jonka mukaan inkluusion päätavoite on päästä eroon oppilaita erottelevista tekijöistä kuten erityiskouluista ja -luokista tuomalla kaikenlaiset oppilaat yleisopetukseen. Inkluusioon liittyy myös vahvasti siirtyminen vammakeskeisyydestä vahvuuskeskeisyyteen. Käytän suurimpina lähteinäni kandidaatintutkiemassani professori Timo Saloviidan, Marjaana Leivon sekä Juha T. Hakalan artikkeleita, jotka käsittelevät inkluusion ja inklusiivisen pedagogiikan etenemistä Suomessa. Inkluusion katsotaan edenneen hitaasti Suomessa lukuisten syiden seurauksena. Yleisimpiä inkluusion hitaaseen etenemiseen liittyviä syitä artikkelien mukaan ovat inkluusion terminologian ymmärtäminen ja omaksuminen, Suomen historiassa tapahtuneet koulutuspoliittiset muutokset ja niiden vaikutukset, kaksoisjärjestelmän tehokkuuteen liittyvät uskomukset, resurssikysymykset ja asenteet. Professori Timo Saloviidan artikkeli ”13 väitettä inkluusiota vastaan” toimii tutkimukseni laajimpana lähteenä tutkimuskysymykseen vastatessani. Olen käyttänyt tutkimuksessani Suomen koulumaailmassa etenevää inkluusiota tutkivia artikkeleita ja kirjoja. Vaikka inkluusioon liittyvät käsitteet ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia, olen hyödyntänyt myös ulkomaisia lähteitä, jotka ovat samassa linjassa Suomen inkluusioperiaatteen mukaisesti. Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen artikkeleita hyödyntäen. Tutkimukseni on hyödyllinen valmistuneille ja tuleville luokanopettajille sekä luokanopettajakoulutukseen hakeville, sillä uskon, että inkluusion toteutuminen tulevaisuudessa muuttaa opettajan työnkuvaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Koistinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.