University of Oulu

Alle 3-vuotiaan lapsen vuorovaikutustaitojen kehitys päivähoidon aloituksessa

Saved in:
Author: Puoskari, Miina1; Rautiainen, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181947
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Puoskari ; H. Rautiainen, 2017
Publish Date: 2017-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana ja minkälaisia vaikutuksia päivähoidon aloituksella on tähän kehitykseen. Jaoimme tutkimusaiheen kahteen pääteemaan, joiden pohjalta rakensimme työstä mahdollisimman selkeän kokonaisuuden. Tutkimus toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Parityöskentely mahdollisti aineiston jakamisen siten, että molemmat pääsivät syventymään sekä varhaisen vuorovaikutuksen että päivähoidon teemoihin. Ensimmäisenä tutkimme varhaista vuorovaikutusta ja siihen liittyviä kehitystehtäviä kuten itsesäätely, kiintymyssuhteet ja temperamentti. Varhaisessa vuorovaikutuksessa otimme huomioon sekä lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen että lapsien väliset vertaissuhteet. Seuraavaksi perehdyimme päivähoitoon ja sen aloitukseen erityisesti sen suomalaisessa kontekstissa. Nostimme esiin ryhmäkoon ja ryhmän rakenteen merkityksiä sekä päivähoidon stressaavaa ulottuvuutta. Lapsen kehitys on kaikista nopeinta kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. Vuorovaikutussuhteet rakentuvat lapsen synnynnäisen temperamentin, kasvuympäristön ja vastavuoroisten vuorovaikutustilanteiden yhteisvaikutuksesta. Päivähoidon aloitus tuo suuria muutoksia lapsen ja koko perheen arkeen. Lapsi yrittää selviytyä päiväkodissa kotona oppimien vuorovaikutustaitojensa avulla. Yksi päivähoidon tärkein anti on vertaissuhteiden tarjoaminen. Vertaisryhmässä lapsi opettelee esimerkiksi jakamista, odottamista ja yhdessä leikkimistä. Tutkimuksen pohjalta ei voida yksiselitteisesti todeta minkälaisia vaikutuksia päivähoidon aloituksella on lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymiseen kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. Tutkimus on toteutettu suomalaisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta, joten se ei kestä kansainvälistä yleistämistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miina PuoskariHeta Rautiainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.