University of Oulu

Esikouluikäisten lasten digitaalisten medioiden käyttö ja kasvattajien tietoisuus niistä

Saved in:
Author: Jäntti, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181949
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jäntti, 2017
Publish Date: 2017-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on selventää esikouluikäisten lasten käyttämiä digitaalisia medioita, sekä kasvattajien, eli lasten vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan tietoisuutta niistä. Tavoitteena tutkimuksella on pyrkiä muuttamaan kasvattajien kielteisiä asenteita lasten käyttämiä digitaalisia medioita kohtaan sekä tuoda heidän tietoon millaisia digitaalisia mediasisältöja ja medialaitteita esikouluikäiset lapset käyttävät. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys punoutuu mediakasvatuksen ympärille. Keskeisin käsite on digitaalinen media. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, eli tutkimusaineisto pohjautuu aikaisempaan kirjallisuuteen aiheesta ja sen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Keskeisimmät tutkimustulokset pohjautuvat aikaisempiin tutkimuksiin esikouluikäisten lasten käyttämistä medioista, sekä kasvattajien tietoisuudesta ja asenteista niitä kohtaan. Kuvaohjelmien katselu on suosituin digitaalisen median muoto esikouluikäisillä lapsilla. Toisena tulee internetin käyttö, joka sisällyttää itseensä myös kuvaohjelmien katselun sekä digitaalisen pelaamisen. Vanhemmat pyrkivät usein rajoittamaan esikouluikäisten lasten digitaalisten medioiden käyttämistä muun muassa asettamalla rajoituksia päivittäiseen käyttöaikaan tai asettamalla päiviä, jolloin lapset saavat niitä käyttää. Tutkimuksen tuloksista havaittiin kasvattajien usein olevan heikosti perillä siitä, millaisia digitaalisia medioita esikouluikäiset lapset käyttävät. Lempiohjelmien sijaan osattiin nimetä suosikkipalvelu, jonka kautta lapset katsovat kuvaohjelmia. Suosikkipelien genre kyettiin nimeämään, mutta ei itse pelin tarkkaa nimeä. Moni nykyajan kasvattajista eli lapsuutensa silloin kun digitaalisia medioita oli niukasti saatavilla, joten se selittänee heidän kielteisen asenteen sekä heikon tietämyksen esikouluikäisten lasten käyttämistä digitaalisista medioista. Kasvattajat pyrkivät lähinnä suojelemaan lapsia digitaalisten medioiden haitoilta. On todettu, että lapsuudessa altistuminen digitaalisille medioille kasvattaa sen todennäköisyyttä, että myös aikuisuudessa käyttää niitä. Näin ollen digitaalisten medioiden asema muuttunee tulevaisuudessa myönteisemmäksi tulevien kasvattajien altistuessa yhä enenevästi erilaisille digitaalisille mediasisällöille ja laitteille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Jäntti, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.