University of Oulu

Android-ohjelman suunnittelu ja määrittely käyttäen konstruktiivista suunnittelua

Saved in:
Author: Törrö, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181965
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Törrö, 2017
Publish Date: 2017-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena oli tutkia, sopiiko konstruktiivinen tutkimusmenetelmä Android-ohjelma suunnitteluun ja määrittelyyn. Motiivina työn tekemiseen oli löytää mahdollinen toteutuskeino uudelle järjestelmälle. Olemassa olevalle järjestelmälle tarvittiin korvaava järjestelmä, jotta mobiililaitteen käyttäjällä pääsy informaatioon helpottuisi. Ensiksi käytiin läpi Android-arkkitehtuuri, tietoturvakäytännöt ja SELinuxin toiminta Android-käyttöjärjestelmässä. Tämän jälkeen tutustuttiin Androidin tietoturvauhkiin ja niiden tutkimukseen. Seuraavaksi käytiin läpi tutkimusmenetelmät eli tässä tapauksessa konstruktiivinen tutkimus, jonka pohjalta luotiin kuvaus konstruktiivisen tutkimuksen prosessin vaiheista. Lukijalle esiteltiin ongelmakehys kokonaisuudessaan, ensin esiteltiin ongelma ja olemassa oleva järjestelmä, mistä päästiin tulevan järjestelmän esittelyyn. Vaatimusmäärittelyssä tutustuttiin perinteisen vesiputousmallin ja ketterien menetelmien vaatimusmäärittelyprosessiin. Konstruktiivisen tutkimuksen määrittelyvaiheen avuksi sovellettiin ketterien menetelmien käyttäjätapauksia. Lisäksi esiteltiin käyttäjätapauksen kirjoittamista indeksikortille ja vaatimusmääriteltiin esimerkin avulla tuleva Android-ohjelma ja siihen kuuluva palvelinohjelma sekä määriteltiin teknologia. Lopuksi koottiin tulokset yhteen. Tutkimuksen perusteella konstruktiivisen tutkimuksen iteratiivinen prosessi ja ketterien menetelmien käyttäjäkertomukset tukevat Android-ohjelman suunnittelua ja määrittelyä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Törrö, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.