University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset päiväpetolintujen levinneisyyteen Suomessa

Saved in:
Author: Kiilunen, Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705191970
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kiilunen, 2017
Publish Date: 2017-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Ilmastonmuutos vaikuttaa boreaalisen vyöhykkeen ekosysteemeihin ja lajistoon esimerkiksi muuttamalla sateisuutta ja lämpötiloja (Virkkala ym. 2008). Oletuksena on, lämpenevä ilmasto mahdollistaa eteläisten petolintulajien siirtymisen kohti pohjoisia leveyksiä (Root ym. 2002; Walther ym. 2002; Böhning-Gaese & Lemoine 2004; Hickling ym. 2006), mikä puolestaan voi johtaa pohjoisen Suomen ympäristöoloihin sopeutuneiden lajien syrjäytymiseen niiden alkuperäisiltä pesimäalueiltaan (Parmesan 2006). Ilmastonmuutos luultavasti myös muuttaa päiväpetolintujen pesinnän ja muuton vuodenaikaista ajoittumista sekä boreaalisten alueiden peto-saalisinteraktioita (Tylianakis ym. 2008) johtuen lajien erilaisista sopeutumisnopeuksista ilmasto-olojen muutoksiin (Parmesan 2006). Petolintujen levinneisyydessä ei ole havaittu vielä suuria muutoksia (Brommer & Møller 2010), mutta jotkin yksittäiset lajit ovat jo levittäytyneet pohjoisemmaksi viime vuosikymmenten aikana (Valkama ym. 2011). Ilmastonmuutos ei todennäköisesti vaikuta suoraan Suomen päiväpetolintujen levinneisyyteen lämpötilan ja sateisuuden lisääntymisen kautta — suurimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset levinneisyyden muutoksiin syntyvät luultavasti monimukaisten vuorovaikutusten kautta ilmastonmuutoksen vaikuttaessa niiden ympäristöön, kasvillisuuteen ja saaliseläimiin (Walther ym. 2002; Root ym. 2003; Brommer & Møller 2010: 270).
see all

Subjects:
Copyright information: © Petteri Kiilunen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.