University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka päiväkodin kontekstissa

Saved in:
Author: Ryhänen, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232020
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ryhänen, 2017
Publish Date: 2017-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmani on tieteelliseen kirjallisuuteen pohjautuva tutkielma, joka pyrkii selvittämään positiivisen pedagogiikan menetelmiä päiväkodin kontekstissa. Pohjana positiivisen pedagogiikan käytön mahdollisuuksille toimii positiivinen psykologia. Positiivisen psykologian tavoitteet ja lähtökohdat tulee sisäistää, jotta voidaan ymmärtää positiivisen pedagogiikan päämääriä. Positiivinen pedagogiikka keskittyy löytämään ihmisestä luonteenvahvuuksia ja voimavaroja sekä yksilöllisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tätä suuntausta on tutkittu koulun ja muiden instituutioiden kontekstissa paljon verrattuna päiväkodin kontekstiin, joten tutkielman tekeminen aiheesta on tarpeellista. Tutkielma on toteutettu hyödyntäen tutkimuskirjallisuutta. Tutkielman alussa avataan positiivisen psykologian käsitettä, jonka jälkeen keskitytään positiivisen pedagogiikan käsitteen ymmärtämiseen. Kolmannessa luvussa keskitytään positiivisen pedagogiikan käytön mahdollisuuksiin. Koska tutkimuskirjallisuus keskittyy pitkälti koulun sekä muiden oppilaitosten kontekstiin, olen pyrkinyt soveltamaan tuloksia päiväkodin kontekstiin johdonmukaisesti. Tutkielman tuloksissa nähdään kasvattajan roolin ja esimerkin vaikutus lapsen ajatteluun, oppimiseen ja toimintaan. Myönteinen ilmapiiri on avainasemassa tuottamassa myönteistä käyttäytymistä, mikä tuo esiin lapsen luonteenvahvuudet. Lisäksi jokainen lapsi huomioon ottavat opetusmenetelmät sekä positiivinen palautteen anto nousivat merkittäviksi tekijöiksi. Kasvattajalle positiivinen pedagogiikka on keino tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta pienissä arjen hetkissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Leena Ryhänen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.