University of Oulu

Lasten välinen kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Välimäki, Ilona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232024
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Välimäki, 2017
Publish Date: 2017-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla tarkastellaan varhaiskasvatuksessa esiintyvää kiusaamista sekä sen ehkäisemistä. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista lasten kiusaaminen on varhaiskasvatuksessa, millaisia ehkäisymahdollisuuksia siihen liittyy ja miksi sen ehkäisy on niin tärkeää? Näiden alakysymysten kautta pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini, jotka ovat: 1) Miten kiusaaminen ilmenee varhaiskasvatuksessa? 2) Miten kiusaamista voidaan ehkäistä varhaiskasvatuksessa? Kiusaamista ilmenee monin eri tavoin varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä ja siellä esiintyvissä vertaissuhteissa. Tästä syystä kiusaaminen koskee kiusaajan ja kiusatun lisäksi myös muita ryhmän lapsia. Kiusaamista on niin lyöminen, potkiminen, nimittely kuin ryhmän ulkopuolelle jättäminenkin. Kiusaamista voi olla kuitenkin haastavaa havaita, mutta havainnoinnin ja ilmiön ymmärtämisen avulla se on mahdollista. Varhaiskasvatusympäristö on lapsille turvallinen paikka, jossa voi harjoitella muun muassa itsehillintää, aggression hallintaa sekä vertaissuhteissa tasavertaisesti toimimista. Varhaiskasvattajien yksi tärkeimmistä tehtävistä kiusaamisen ehkäisyn kannalta on luoda tällainen ympäristö, jossa lapsi saa rauhassa oppia ja osallistua sekä kokea, että häntä kunnioitetaan, arvostetaan ja autetaan tarpeen mukaan. Kiusaamisen ehkäisy on laaja kokonaisuus, johon liittyy niin kiusaamisen ennaltaehkäisyä kuin kiusaamistilanteisiin puuttumistakin. Kiusaamisen ehkäisyyn liittyy muun muassa ilmiön ymmärtäminen ja tunnistaminen, lapsiryhmän havainnoiminen ja tarpeiden huomioon ottaminen sekä kiusaamisesta keskusteleminen niin lasten, vanhempien kuin ryhmän aikuistenkin kesken. Kiusaamisen ehkäisyyn tarvitaan jokaiselta varhaiskasvattajalta motivaatiota, suunnittelua sekä tietoista toteuttamista. Tällä tavoin kiusaamisen ehkäisy voi olla mahdollisimman tehokasta, eikä kiusaaminen siten pääse jatkumaan tai edes syntymään. Kiusaamisen ehkäisy tukee myös lasten osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta, jotka liittyvät myös lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Tästä syystä kiusaamisen ehkäisyä ei saa jättää missään tilanteessa huomiotta, vaan varhaiskasvattajien pitää yhdessä löytää ratkaisut siihen, miten kiusaamisen ehkäisyä toteutetaan. Tämän jälkeen nämä yhdessä sovitut ratkaisut tulee ottaa osaksi varhaiskasvatuksen arkea.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ilona Välimäki, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.