University of Oulu

Sadutus pedagogisena dokumentointimenetelmänä

Saved in:
Author: Koivisto, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232032
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koivisto, 2017
Publish Date: 2017-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatin tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa käsittele sadutusta pedagogisena dokumentointimenetelmänä. Tutkielmassa lähestyn aihetta ensin tarkastelemalla pedagogista dokumentointia, jonka jälkeen siirryn sadutukseen. Keskityn tarkastelemaan pedagogista dokumentointia varhaiskasvatuksen sekä Reggio Emilia -pedagogiikan näkökulmasta. Tämän tutkielman aineisto muodostuu suomen ja englanninkielisestä kirjallisuudesta sekä verkkolähteistä. Tutkielman tutkimuskysymys on: Miten sadutusta voidaan hyödyntää pedagogisena dokumentointimenetelmänä varhaiskasvatuksessa? Tutkielman myötä haluan tuoda esille pedagogisen dokumentoinnin merkittävyyden työkentällä ja sen rajaamiseen olen valinnut menetelmäksi sadutuksen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) on nostettu esille pedagoginen dokumentointi. Pedagoginen dokumentointi tuo tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnnasta monipuolisella ja konkreettisela tavalla. Dokumentoinnin avulla hankittuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi oppimisympäristöjen, työtapojen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen muokkaamisessa lasten tarpeita ja kiinnostusta vastaavaksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 37.) Tutkielman tuloksissa nähdään, että sadutus toimii pedagogisena dokumentointimenetelmänä, jos kasvattaja on tietoinen sadutusmenetelmän ohjeista. Kasvattaja voi muuttaa sadutuksen vallan välineeksi ja osoittaa välinpitämättömyyttä tai vähättelyä lasta kohtaan (Karlsson 2000, 172). On tärkeää, että sadutus toteutuu oikein ja kertojalähtöisesti. Niin sadutus kuin pedagoginen dokumentointi molemmat perustuvat ajatukselle, jossa lapsi on aktiivinen toimija.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Koivisto, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.