University of Oulu

Vähittäispankkitoiminnan digitalisaation tarkastelu toimialan taloustieteen näkökulmasta

Saved in:
Author: Tenhunen, Jarkko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252125
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tenhunen, 2017
Publish Date: 2017-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan digitalisaation vaikutuksia vähittäispankkitoimintaan. Tutkielma pyrkii ottamaan huomioon erilaisia vähittäispankkitoimialan digitalisaatioon vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti, joten tutkielman näkökulma on laaja. Aihetta käsitellään toimialalla olijoiden, toimialalle tulijoiden sekä kuluttajan kannalta. Tutkielmassa käytettävät teoreettiset mallit analysoivat innovaatiotoiminnan kannustimia ja ajallisesti optimaalisinta uuden teknologian käyttöönottoajankohtaa sekä kuluttajan uuden innovaation omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä. Pankkisektorin digitalisaation historiaa käydään läpi luomalla katsaus Suomen vähittäispankkien digitalisaatioon ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Digitalisaation seurauksena Suomen vähittäispankkien konttoriverkostosta on jäljellä noin kolmasosa ja henkilöstöstä vajaa puolet verrattuna tilanteeseen 25 vuotta sitten. Suomen pankkisektori koki ensimmäisen digitaalisen kilpailun aallon vuosituhannen vaihteessa, mutta se selvisi hyvin ensimmäisestä aallosta, koska se oli tuolloin edelläkävijä maailmassa digitaalisten vähittäispankkipalvelujen tuottamisessa. Myös kuluttajien varovaisuus uutta tarjontaa kohtaan suojeli pankkeja digitaalisen kilpailun ensimmäisessä aallossa. Digitaalisen kilpailun toinen aalto alkoi voimistua 2010-luvun aikana. Pankit ovat nyt haavoittuvaisempia uudelle digitaaliselle kilpailulle kuin digitaalisen kilpailun ensimmäisessä aallossa. Kuluttajien palveluodotukset ovat kasvaneet ja he ovat tottuneita digitaalisten palvelujen käyttäjiä. Teknologinen kehitys on jatkunut vilkkaana alentaen alalle tulon kustannuksia. Tutkielmassa käsitellään alalle tulon esteitä, alalle tulijoiden strategioita ja innovointia, sekä miten pankit voivat reagoida säilyttääkseen asemansa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden haasteista käsitellään PSD2-maksupalveludirektiiviä ja lohkoketjuteknologiaa. Pankkisektorin tulevaisuuden tulee ratkaisemaan ovatko alalla olijat vai alalle tulijat innovatiivisempia uusien palvelujen tuottamisessa, sekä se, miten valmiita kuluttajat todella ovat siirtymään uusien toimijoiden tuottamien vähittäispankkipalvelujen käyttäjiksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jarkko Tenhunen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.