University of Oulu

Terveystiedon lukutaito ja terveysaiheinen tiedonhankinta Demi-keskustelufoorumilla : tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaito, terveyteen ja kehoon liittyvät tiedontarpeet ja Demi-keskustelufoorumi terveysaiheisen tiedon tarjoajana

Saved in:
Author: Tirroniemi, Alisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 108
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252142
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tirroniemi, 2017
Publish Date: 2017-05-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Description:
Tutkimuksessa tarkastellaan tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaitoa ja terveyteen ja kehoon liittyviä tiedontarpeita sekä tutkimusympäristön, Demi-keskustelufoorumin luonnetta terveysaiheisen tiedon tarjoajana. Demi-keskustelufoorumi on nuorille naisille suunnattu monipuolinen ja laaja foorumi, joka kuuluu Demi-aikakauslehteä julkaisevalle A-lehdille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Demi-keskustelufoorumia käyttävien tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaidon tasoa eHEALS:in ja seulontavälineen yhdistelmästä muodostettujen väittämien avulla sekä terveyteen ja kehoon liittyviä tiedontarpeen aiheita ja lisäksi Demi-keskustelufoorumin luonnetta terveysaiheisen tiedon tarjoajana. Tutkimusmenetelminä toimivat kysely, sen kvantitatiivinen analyysi ja laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimusaineiston muodostaa Demi-keskustelufoorumin käyttäjille luomani pääasiassa kvantitatiivinen kysely, jossa on myös muutama kvalitatiivista tietoa tuottava kysymys. Kvalitatiivisten vastausten analysoinnissa hyödynsin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Demi-keskustelufoorumia käyttävien tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaitoa voisi luonnehtia melko hyväksi eli vastaajat näyttävät kokonaisuudessaan omaavan melko hyvin kyvyt hankkia, prosessoida, ymmärtää, arvioida ja käyttää terveysaiheista tietoa. Suurimmaksi terveysaiheiseksi tiedontarpeeksi puolestaan nousi seksuaaliterveys. Demi-keskustelufoorumilta haetaan tietoa erityisesti vertaistuen ja kokemusperäisen tiedon toivossa ja sieltä saatuihin tietoihin useimmiten luotetaan. Foorumin käyttäjillä on tulosten mukaan myös monenlaisia keinoja arvioida tietojen luotettavuutta. Demi-keskustelufoorumilta saatu tieto ei juurikaan muuta terveyskäyttäytymistä konkreettisella tasolla, mutta ne vastaajat joiden terveyskäyttäytyminen on muuttunut, on muutos tapahtunut positiiviseen suuntaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Alisa Tirroniemi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.