University of Oulu

Q’-aineiston käyttö Kittilän kaivoksen geoteknisessä luokittelussa

Saved in:
Author: Oiva, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252149
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Oiva, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hanski, Eero
Rajavuori, Leena
Koppström, Kimmo
Reviewer: Hanski, Eero
Strand, Kari
Description:
Tutkimustyössäni olen analysoinut Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksen Suurikuusikon ja Rouravaaran maanalaisten kaivosten kalliomekaanisia laatuluokitteluja, erityisesti Q’-luokittelua, joka tehdään kairanäytteelle. Olen valinnut kuusi aktiivista tutkimusprofiilia, neljä Suurikuusikon alueelta ja kaksi Rouravaarasta. Profiileilta on yhteensä 12 kairareikää, joista kaksi on suunnattuja. Aiheenani oli tarkastella Q’-luokituksen käyttöä ja vertailla sitä geologisessa kartoituksessa saatuun Q-arvoon ja 3D-kuviin sekä pohtia menetelmän hyötyjä ja parannusehdotuksia. Q-luokituksessa huomioidaan kuusi parametria, joita ovat RQD-luku (yli 10 cm pituisten kairanäytteiden pituuden summa/näytteen pituus x 100 %), rakosuuntien lukumäärä Jn, rakopintojen karheus Jr, rakopintojen muuttuneisuus Ja, rakopintojen vedenläpäisevyys Jw ja jännitystilaluku SRF. Vedenläpäisevyysluku ja jännitystilaluku saadaan tunnelin geologisessa kartoituksessa. Kun nämä kaksi viimeisintä parametria jätetään pois, saadaan Q’-luku, joka saadaan kairanäytteestä. Kittilän kaivoksella geoteknikko ottaa geologisen kartoituksen yhteydessä kartoitettavasta profiilista valokuvia, joita yhdistelemällä saadaan 3D-kuva. Kartoittamisessa työntekijä huomioi suurimmat rakenteet kalliosta, heikkousvyöhykkeet ja kartoitettavan katkon pituuden, jolloin koko pituudelle tulee yksi Q-arvo. Kartoittajalla on kannettava tietokone ja siinä kartoittamiseen tarkoitettu ohjelma, jonne kerätään kaikki data ylös. Yksi työtehtävistä on katkon seinämien kuvaaminen mallipohjiin vapaalla kädellä. Kerättyä dataa käytetään kalliomekaanisessa laatuluokituksessa. 3D-kuvista geologi analysoi ja tulkitsee suurimmat rakenteet ja mahdolliset riskitekijät vertailemalla kuvaa kairanäytteeseen ja Q’-arvoon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Oiva, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.