University of Oulu

Ikäjohtaminen ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn tukemisen keinona opetus- ja kasvatusalalla

Saved in:
Author: Siurua, Laura-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252157
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-E. Siurua, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmani tarkoituksena oli selvittää miten kirjallisuudessa määriteltiin ikäjohtamisen käsitettä sekä kartoittaa opetus- ja kasvatusalalla nousevia tarpeita tukea henkilöstön työkykyä ikäsidonnaiset tekijät huomioon ottaen. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa millaisilla konkreettisilla ikäjohtamisen keinoilla työntekijöiden työkykyä voidaan tukea ja millaista hyötyä siitä voidaan saavuttaa yksittäiselle työntekijälle, työyhteisölle ja organisaatiolle. Kirjallisuudessa ikäjohtaminen määriteltiin eri-ikäisten tarpeiden ja vahvuuksien huomioimiseksi henkilöstövoimavarojen johtamisessa sekä tavaksi hallita ikään liittyvien riskitekijöitä. Ikäjohtaminen oli vahvasti yhteydessä työntekijöiden työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Opetus- ja kasvatusalalla ikään ja työkykyyn liittyviä riskitekijöitä olivat pitkät työpäivät ja työn epätasainen jakautuminen, työstressi, esimiehen epäasialliseksi koettu johtamistoiminta ja opetusalan hallitsemattomat muutokset. Opetus- ja kasvatusalalle sopivia tapoja toteuttaa ikäjohtamista oli kiinnittää huomiota opetus- ja kasvatusalan lähiesimiesten johtamiskompetenssiin, kehittää työkykytoimintaa, opetusalan työntekijöiden työaikajärjestelyjä ja triggeroida opetusalan henkilöstön ammatillista kehitystä. Ikäjohtamisesta opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle saatava hyöty liittyy yksilön osallisuuden tunteeseen, oman työn arvokkaaksi kokemiseen ja pitkää työkykyiseen uraan sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Organisaatiolle saatava hyöty liittyy taloudellisuuteen ja toiminnan tehokkuuteen sekä osaavaan työvoimaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura-Emilia Siurua, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.