University of Oulu

Mobiilit XRF-menetelmät maaperägeologisessa malminetsinnässä

Saved in:
Author: Mäkikyrö, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 16.7 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252167
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäkikyrö, 2017
Publish Date: 2017-05-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sarala, Pertti
Peuraniemi, Vesa
Reviewer: Strand, Kari
Sarala, Pertti
Description:
Röntgenfluoresenssi (X-ray Fluorescence, XRF) analyysi on atomin elektronien säteilytettäessä emittoituvan fluoresenssin yksilöllisyyteen perustuva tekniikka. Menetelmä on otettu käyttöön 1900-luvun puolivälissä ja se on yleisesti käytössä monilla tieteenaloilla. Viime aikoina XRF-analyysilaitteet ovat kehittyneet kevyiksi ja liikuteltaviksi, mikä on mahdollistanut niiden käytön myös kenttäolosuhteissa. Tässä tutkimuksessa on arvioitu mobiilien XRF-laitteiden käyttöä moreeninäytteiden analysoinnissa. Tutkimuksen aineisto koostuu C-horisontista otetuista moreeninäytteistä, jotka on otettu neljästä eri kohteesta pohjoisen Lapin alueelta, Vuontisjärveltä, Ruosselästä, Siiselästä ja Kakslauttasen ja Vuomaselän alueelta. Näytteet on otettu MMI-menetelmän (Mobile Metal Ion) testauksen yhteydessä samoista näytepisteistä linjanäytteenottona. Tutkimuksessa käytetyt laitteet ovat Mine On-Line Service (MOLS) Scanmobile® ja InnovX Delta 6000 käsikäyttöinen XRF-analysaattori. MOLS-analyysit suoritetaan pakettiautoon rakennetussa laboratoriossa ja tulokset siirtyvät suoraan analysoinnin jälkeen palvelimelle, josta ne ovat välittömästi tulkittavissa. Näytteiden analysointiin käytettävää aikaa voidaan vapaasti säätää halutun tarkkuuden mukaan, jopa satoja näytteitä voidaan analysoida huomattavan nopeasti. InnovX XRF-analysaattorilla tehdään yksittäisiä analyyseja suoraan näytteen pinnasta. InnovX-laitetta voidaan kuljettaa mukana maastossa, jolloin analyysi on mahdollista suorittaa välittömästi näytteenoton jälkeen ja jopa suoraan näytemontusta. Tulokset ovat luettavissa suoraan laitteen näytöltä. Yksittäisen näytteen analysointiin kuluu aikaa puolesta minuutista kolmeen minuuttia tavoitellusta tarkkuudesta riippuen. Näytteet on tätä tutkimusta varten sijoitettu kairasydänlaatikkoon ja ne ovat muutoin täysin käsittelemättömiä. Vertailuanalyyseina toimivat laboratorio XRF-analyysi, sekä kuningasvesi osittaisuutto ja ICP-AES-analyysi. Vertailynäytteet on menetelmien vaatimilla tavoilla kuivattu ja seulottu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Mäkikyrö, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.