University of Oulu

Häiriötilanteen tilannetietoisuuden tiedontarpeet : laajamittaisen maahantulon tapaus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Saved in:
Author: Erkkilä, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705302195
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Erkkilä, 2017
Publish Date: 2017-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huhtakangas, Moona
Turkki, Leena
Reviewer: Lunkka, Nina
Huhtakangas, Moona
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla sosiaali- ja terveysministeriön tilannetietoisuuden tiedontarpeita laajamittaisen maahantulon aiheuttamassa potentiaalisessa häiriötilanteessa. Tilannetietoisuus on ympäristöön ja tilanteeseen liittyvien tekijöiden havaitsemista, näiden tietojen perusteella tapahtuvaa nykytilanteen ymmärtämistä ja tulevaisuutta koskevan ennusteen laatimista. Häiriötilanteessa yhteiskunnan turvallisuus, toimintakyky tai väestön elinmahdollisuudet ovat uhattuna. Johdettaessa häiriötilanteita tulee tilannetietoisuuden tueksi ja päätöksenteon mahdollistamiseksi olla saatavilla luotettavaa tietoa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa tilannetietoisuuden tiedontarpeista laajamittaisen maahantulon aiheuttamassa häiriötilanteessa sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto sisälsi sosiaali- ja terveysministeriössä syksyn 2015 laajamittaisen maahantulon tilanteessa laaditut kolme kyselylomaketta ja yhdeksän tilannekuvaa (n=12). Tutkimustehtäviin lukeutuivat teoreettisen taustan koostaminen kirjallisuuskatsauksella ja aineiston analysoiminen sisällönanalyysiä sekä tekstianalyysiä hyödyntäen. Tutkimuksen tulosten mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tilannetietoisuuden tiedontarpeet koskivat koko Eurooppaa, Suomen yleistä tilannetta, vastaanottoyksiköitä, eri toimijoiden toimintaa ja Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Euroopan ja Suomen yleistä tilannetta sekä vastaanottoyksiköitä koskevat tiedontarpeet näyttäisivät tukevan tilanteen seurantaa. Eri toimijoiden toteuttamaa toimintaa koskevat tiedontarve voidaan ajatella koskevan päätöksentekoa ja toimintavaihtoehtojen etsintää. Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva tiedontarveluokka voidaan ajatella koskevan resursseja ja mahdollisten resurssitarpeiden tunnistamista. Muodostettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan tilannekuvaa tulisi tilanteen konstekstuaaliset tekijät huomioida laajasti. Hallinnonalaa koskevat tiedot tulisi kerätä koordinoidusti. Tiedontarpeiden luokat ilmenevät erilaisilla painotuksilla häiriötilanteen edetessä.
see all

The purpose of this study is to describe the information needs of the Ministry of Social Affairs and Health of Finland relating to the building and maintaining of situation awareness in a situation of potential disruption caused by a mass influx of immigrants. Situation awareness consists of perception of factors in the operational environment and the current situation, comprehension of current situation based on information concerning those factors, and formulation of predictions about the future development of the situation. During a disruption of this type, the basic security of the society and/or the functional capacity and the living conditions of the population are potentially at risk. Effective leadership and management require accurate and reliable information to support situation awareness and decision-making. The objective of the study is to produce information about the information needs of the Ministry of Social Affairs and Health relating to the situation awareness during a disruption caused by mass influx of immigrants. Research data consisted of three questionnaires and nine situation reports (n=12) produced by the Ministry of Social Affairs and Health during a situation of mass influx of immigrants in autumn 2015. Research tasks involved formation of a theoretical basis through literature review and analysis of data using content and text analysis. According to the results, the Ministry of Social Affairs and Health needed information about the general situation in the entire Europe, the general situation in Finland, the status of reception units in Finland, the activities of the various actors involved in the work and the situation in the social and health care sector to build and maintain situation awareness. Information concerning the general situation in Europe, the general situation in Finland and the status of the reception units primarily supported the monitoring effort. Information about the activities of various actors involved in the work was required to support decision-making and to formulate alternative courses of action. Information needs relating to the situation in social and health care primarily concerned resources and identify potential resource needs. For building and maintaining situation awareness in the social and health care sector, contextual factors should be paramount. Collecting of information from the social and health care sector should be performed in a co-ordinated manner. Furthermore, it must be taken into account that the relative importance of the various information need categories changes as the situation develops.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Erkkilä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.